23 jun 2014 13:54

23 jan 2015 15:46

Gravar blir skyddade för miljonbelopp

Utgrävningar får 3 miljoner

Utgrävningarna i Varnhem med skelett från 800- till 1100-talet har fått 3 miljoner i bidrag från Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Pengarna går till ett arkeologiskt skydd över utgrävningarna.

Mellan 2005-2008 hittades flera välbevarade skelett under utgrävningar i Varnhem. Sedan gravarna grävdes upp har de legat relativt oskyddade med endast lecakulor som skydd mot väder och vind.

Nu ska det bli ändring på den saken och Västergötlands museum har fått 3 miljoner kronor av Sparbanken Skaraborg för att bygga ett arkeologiskt skydd över gravplatserna.

Anita Hammar, kyrkorådets ordförande i Skara pastorat, antecknade ansökan till stiftelsen. Hon ser med stor förväntan på det fortsatta bevarandet av de historiska fynden.

– Jag känner stor glädje i att bevara dessa utgrävningar, säger hon. Jag har bott nedanför kullen i många år och tycker att gravarna är en viktig del av historien.

Ansökan till Sparbanksstiftelsen låg på fyra miljoner kronor. Totalt behövs närmare nio miljoner för att skyddet ska betalas, pengar som museet hoppas att länsstyrelsen och andra aktörer ska bidra med.

– Vi tycker att detta är väldigt viktigt för bygden och turistnäringen som kan få ett jättelyft, säger Bengt Andersson, vice ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Skyddet kommer att bestå av en överbyggnad i trä som är anpassade efter klimataspekter för att snö och regn inte ska ta sig ner i gravarna. Allmänheten kommer att kunna ta sig in från sidan ner i källaren och det kommer att finnas ett hissbord för att rullstolsbundna också ska kunna ta sig ner.

Även välkände historieprofessorn Dick Harrisson har uttalat sig varmt om fynden i Varnhem och den fortsatta satsningen på överbyggnaden.

”Tack vare Varnhemsfynden har vi numera arkeologiskt säkerställda belägg för att Västergötland kristnades och, som en följd av detta, blev centrum för en ny typ av maktutövning redan på 800- och 900-talen, långt innan detsamma skedde i Svealand. Detta har medfört att de historieböcker som skrivs idag måste omprioritera skildringen av epoken från att ha fokuserat starkt på Birka och Mälardalen till att ägna alltmer utrymme åt götabygderna i allmänhet och Skaraborgsregionen i synnerhet.”

Mellan 2005-2008 hittades flera välbevarade skelett under utgrävningar i Varnhem. Sedan gravarna grävdes upp har de legat relativt oskyddade med endast lecakulor som skydd mot väder och vind.

Nu ska det bli ändring på den saken och Västergötlands museum har fått 3 miljoner kronor av Sparbanken Skaraborg för att bygga ett arkeologiskt skydd över gravplatserna.

Anita Hammar, kyrkorådets ordförande i Skara pastorat, antecknade ansökan till stiftelsen. Hon ser med stor förväntan på det fortsatta bevarandet av de historiska fynden.

– Jag känner stor glädje i att bevara dessa utgrävningar, säger hon. Jag har bott nedanför kullen i många år och tycker att gravarna är en viktig del av historien.

Ansökan till Sparbanksstiftelsen låg på fyra miljoner kronor. Totalt behövs närmare nio miljoner för att skyddet ska betalas, pengar som museet hoppas att länsstyrelsen och andra aktörer ska bidra med.

– Vi tycker att detta är väldigt viktigt för bygden och turistnäringen som kan få ett jättelyft, säger Bengt Andersson, vice ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Skyddet kommer att bestå av en överbyggnad i trä som är anpassade efter klimataspekter för att snö och regn inte ska ta sig ner i gravarna. Allmänheten kommer att kunna ta sig in från sidan ner i källaren och det kommer att finnas ett hissbord för att rullstolsbundna också ska kunna ta sig ner.

Även välkände historieprofessorn Dick Harrisson har uttalat sig varmt om fynden i Varnhem och den fortsatta satsningen på överbyggnaden.

”Tack vare Varnhemsfynden har vi numera arkeologiskt säkerställda belägg för att Västergötland kristnades och, som en följd av detta, blev centrum för en ny typ av maktutövning redan på 800- och 900-talen, långt innan detsamma skedde i Svealand. Detta har medfört att de historieböcker som skrivs idag måste omprioritera skildringen av epoken från att ha fokuserat starkt på Birka och Mälardalen till att ägna alltmer utrymme åt götabygderna i allmänhet och Skaraborgsregionen i synnerhet.”