24 jun 2014 19:30

07 jan 2015 09:57

Skolinspektionen kräver svar om elev

Skolinspektionen kräver svar från Skövde kommun gällande en högstadieelev som i en anmälan uppges inte ha fått det stöd som behövdes för att nå uppställda kunskapskrav.

Anmälan kom till Skolinspektionen just i samband med att vårterminen avslutade. Den gäller en elev på en högstadieskola i Skövde som i ett ämne inte har uppnått kunskapskraven. Anmälaren anser att eleven inte har fått den hjälp och det särskilda stöd som eleven har rätt till.

I anmälan sägs att eleven trots påstötningar inte fått betygsvarningar eller åtgärdsprogram. Att eleven inte skulle bli godkänd i ämnet kom besked om tre dagar innan skolavslutningen.

Nu kräver Skolinspektionen att kommunen yttrar sig i ett antal frågor. Inspektionen säger i skrivelsen till kommunen att kommunen såsom huvudman för skolverksamheten i första hand ska utreda klagomål mot den egna verksamheten, men tillägger att uppgifterna i det aktuella ärendet är av den karaktären att Skolinspektionen kommer att utreda dem.

Kommunen ska bland annat svara på när skolans personal fick kännedom om elevens stödbehov och hur och när detta behov har utretts.

Anmälan kom till Skolinspektionen just i samband med att vårterminen avslutade. Den gäller en elev på en högstadieskola i Skövde som i ett ämne inte har uppnått kunskapskraven. Anmälaren anser att eleven inte har fått den hjälp och det särskilda stöd som eleven har rätt till.

I anmälan sägs att eleven trots påstötningar inte fått betygsvarningar eller åtgärdsprogram. Att eleven inte skulle bli godkänd i ämnet kom besked om tre dagar innan skolavslutningen.

Nu kräver Skolinspektionen att kommunen yttrar sig i ett antal frågor. Inspektionen säger i skrivelsen till kommunen att kommunen såsom huvudman för skolverksamheten i första hand ska utreda klagomål mot den egna verksamheten, men tillägger att uppgifterna i det aktuella ärendet är av den karaktären att Skolinspektionen kommer att utreda dem.

Kommunen ska bland annat svara på när skolans personal fick kännedom om elevens stödbehov och hur och när detta behov har utretts.