24 jun 2014 10:44

07 jan 2015 09:57

Statliga mikrolån ej för Skövde

Tanken är att ge små företag bättre villkor. Men entreprenörer från Skövde kommer inte att få ta del av en nysatsning av statliga mikrolån.

Det nya mikrolånet innebär att entreprenörer ska kunna låna upp till 150 000 kronor utan krav på medfinansiering och säkerhet. Satsningen kommer från det statligt ägda bolaget Almi.

Men än så länge kommer inga pengar att lånas ut till Skövdebolag.

Behovet av lånet testas först i flera andra delar av Sverige som Västmanland, Örebro, Gävleborg, Dalarna och Östergötland. Pengarna kommer ytterst från den Europeiska investeringsfonden.

Mikrolånet skulle kunna gynna många små företag i Skövde då det delas ut till företag som sysselsätter färre än tio personer och vars omsättning inte överstiger två miljoner euro per år.

Sara Wallin, VD för Almi Väst, säger lånen kan sökas av alla företag som faller inom EU:s definition på mikroföretag.

– Piloten kommer att genomföras under 2014 och faller försöket väl ut är ambitionen att sedan sprida modellen till hela Sverige nästa år, säger Sara Wallin.

Det nya mikrolånet innebär att entreprenörer ska kunna låna upp till 150 000 kronor utan krav på medfinansiering och säkerhet. Satsningen kommer från det statligt ägda bolaget Almi.

Men än så länge kommer inga pengar att lånas ut till Skövdebolag.

Behovet av lånet testas först i flera andra delar av Sverige som Västmanland, Örebro, Gävleborg, Dalarna och Östergötland. Pengarna kommer ytterst från den Europeiska investeringsfonden.

Mikrolånet skulle kunna gynna många små företag i Skövde då det delas ut till företag som sysselsätter färre än tio personer och vars omsättning inte överstiger två miljoner euro per år.

Sara Wallin, VD för Almi Väst, säger lånen kan sökas av alla företag som faller inom EU:s definition på mikroföretag.

– Piloten kommer att genomföras under 2014 och faller försöket väl ut är ambitionen att sedan sprida modellen till hela Sverige nästa år, säger Sara Wallin.