24 jun 2014 16:51

07 jan 2015 09:57

Förtroende saknades för kommunal chef

Parterna har nått en överenskommelse

De underställda i hade inte det förtroende för måltidschefen Per Swärd som krävs, därför plockades han bort . Karl Alexanderson, teknisk chef i kommunen, har nu nått en överenskommelse med Swärd.

Per Swärd anställdes några månader innan den nya måltidsorganisationen i kommunen skulle träda i kraft vid årsskiftet. Men sedan den 2 juni är han arbetsbefriad med lön. Och nu har också en formell överenskommelse nåtts mellan honom och kommunen. Swärds anställning upphör på grund av arbetsbrist den sista september.

Tills dess är han fortsatt arbetsbefriad med lön. När anställningen upphör betalas ett avgångsvederlag ut till honom på 88 500 kronor, två månadslöner.

Karl Alexanderson har tidigare varit fårordig om skälen till att Swärd plockades bort som måltidschef. Nu säger han till SLA att han utifrån många impulser kände att man behövde göra en förändring för att få den förväntade verksamhetsutvecklingen.

– Det kom till en punkt där det handlade om laget eller ledaren. Det blev ledaren.

Han förnekar att det rörde sig om en schism.

– Men det har inte funnits det förtroende hos de underställda för Per Swärd som man behöver ha som chef. Det är givetvis en tråkig situation för honom och vi önskar honom all lycka i framtiden.

Alexanderson säger att man inte ansåg att det fanns något anledning till att Swärd skulle utföra andra arbetsuppgifter fram tills anställningen upphör.

– Vi ska ju ändå gå skilda vägar.

Om att en kommunal chef tvingas sluta efter så kort tid, säger Alexandersson:

– Jag önskar mer utifrån den rekrytering som gjordes.

En inhyrd konsult, Björn Henberg, blir tillförordnad måltidschef året ut.

Per Swärd anställdes några månader innan den nya måltidsorganisationen i kommunen skulle träda i kraft vid årsskiftet. Men sedan den 2 juni är han arbetsbefriad med lön. Och nu har också en formell överenskommelse nåtts mellan honom och kommunen. Swärds anställning upphör på grund av arbetsbrist den sista september.

Tills dess är han fortsatt arbetsbefriad med lön. När anställningen upphör betalas ett avgångsvederlag ut till honom på 88 500 kronor, två månadslöner.

Karl Alexanderson har tidigare varit fårordig om skälen till att Swärd plockades bort som måltidschef. Nu säger han till SLA att han utifrån många impulser kände att man behövde göra en förändring för att få den förväntade verksamhetsutvecklingen.

– Det kom till en punkt där det handlade om laget eller ledaren. Det blev ledaren.

Han förnekar att det rörde sig om en schism.

– Men det har inte funnits det förtroende hos de underställda för Per Swärd som man behöver ha som chef. Det är givetvis en tråkig situation för honom och vi önskar honom all lycka i framtiden.

Alexanderson säger att man inte ansåg att det fanns något anledning till att Swärd skulle utföra andra arbetsuppgifter fram tills anställningen upphör.

– Vi ska ju ändå gå skilda vägar.

Om att en kommunal chef tvingas sluta efter så kort tid, säger Alexandersson:

– Jag önskar mer utifrån den rekrytering som gjordes.

En inhyrd konsult, Björn Henberg, blir tillförordnad måltidschef året ut.