25 jun 2014 08:00

07 jan 2015 10:15

Friande domar i läkarhärvan

Hovrätten ogillar åtal om grovt bokföringsbrott

En oenig hovrätten ogillade på onsdagen åtalet i sin helhet i den så kallade läkarhärvan. Huvudmannen som i tingsrätten i Skövde dömdes till ett års fängelse för grovt bokföringsbrott är därmed friad.

I november förra året kom domen mot de fyra, varav två läkare, som i oktober 2012 åtalades misstänkta för inblandning i ekonomisk brottslighet i mångmiljonklassen, den så kallade läkarhärvan med starka kopplingar till Skövde. Skaraborgs tingsrätt ogillade åtalen mot de tre av de inblandade men en man, som pekats ut som huvudman i ekohärvan, dömdes till ett års fängelse för grovt bokföringsbrott. Åtal på tre punkter om grovt skattebrott ogillades dock. Men domstolen beslutade om tre års näringsförbud för mannen.

Hovrätten ogillar

Han överklagade till hovrätten där rättegången hölls tidigare i juni. Även åklagaren hade överklagat och yrkade på skärpt straff för huvudmannen och fällande domar för ytterligare två av de inblandade.

På onsdagen kom hovrättens dom. Huvudmannen hade yrkat på ett ogillande av åtalet och att tingsrättens beslut om näringsförbud i tre år skulle ogillas – och hovrätten höll med.

Åtalet ogillas i sin helhet, inte bara för huvudmannen utan även för de två medåtalade. Hovrätten säger i domen att det inte har blivit visat att fiktiva skulder och oriktiga amorteringar upptagits i bokföringen. ”Åtalet beträffande samtliga tilltalade ska till följd av detta ogillas i sin helhet”, säger hovrätten i domskälen.

Inte eniga

Men hovrätten var inte enig i sin dom. En av nämndemännen ansåg att mannen skulle dömas för grovt bokföringsbrott och ville till och med skärpa straffet till fängelse i ett och ett halvt år och förlänga näringsförbudet till fem år. Nämndemannen ansåg också att en av de medåtalade skulle fällas för bokföringsbrott av normalgraden.

Innan åtalet kom hade Ekobrottsmyndigheten i Skövde utrett ärendet sedan 2010 – enligt myndigheten kretsade allt kring tre bemanningsföretag, ett med säte i Skövde.

Åklagarna ansåg då att de inblandade genom brottslig gärning hade undgått beskattning av inkomster från företagen.

I november förra året kom domen mot de fyra, varav två läkare, som i oktober 2012 åtalades misstänkta för inblandning i ekonomisk brottslighet i mångmiljonklassen, den så kallade läkarhärvan med starka kopplingar till Skövde. Skaraborgs tingsrätt ogillade åtalen mot de tre av de inblandade men en man, som pekats ut som huvudman i ekohärvan, dömdes till ett års fängelse för grovt bokföringsbrott. Åtal på tre punkter om grovt skattebrott ogillades dock. Men domstolen beslutade om tre års näringsförbud för mannen.

Hovrätten ogillar

Han överklagade till hovrätten där rättegången hölls tidigare i juni. Även åklagaren hade överklagat och yrkade på skärpt straff för huvudmannen och fällande domar för ytterligare två av de inblandade.

På onsdagen kom hovrättens dom. Huvudmannen hade yrkat på ett ogillande av åtalet och att tingsrättens beslut om näringsförbud i tre år skulle ogillas – och hovrätten höll med.

Åtalet ogillas i sin helhet, inte bara för huvudmannen utan även för de två medåtalade. Hovrätten säger i domen att det inte har blivit visat att fiktiva skulder och oriktiga amorteringar upptagits i bokföringen. ”Åtalet beträffande samtliga tilltalade ska till följd av detta ogillas i sin helhet”, säger hovrätten i domskälen.

Inte eniga

Men hovrätten var inte enig i sin dom. En av nämndemännen ansåg att mannen skulle dömas för grovt bokföringsbrott och ville till och med skärpa straffet till fängelse i ett och ett halvt år och förlänga näringsförbudet till fem år. Nämndemannen ansåg också att en av de medåtalade skulle fällas för bokföringsbrott av normalgraden.

Innan åtalet kom hade Ekobrottsmyndigheten i Skövde utrett ärendet sedan 2010 – enligt myndigheten kretsade allt kring tre bemanningsföretag, ett med säte i Skövde.

Åklagarna ansåg då att de inblandade genom brottslig gärning hade undgått beskattning av inkomster från företagen.