25 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

Förundersökning om miljöbrott inledd

Kammaråklagare Jörgen Lindberg vid Riksenheten för miljö- och arbetsmål har inlett en förundersökning om misstänkt miljöbrott efter Skövde slakteris utsläpp av blodvatten i Mörkebäcken.

Det var i slutet av april i år som Skövde slakteri drabbades av en driftstörning som ledde till ett utsläpp av blodvatten i Mörkebäcken. Utsläppet orsakades av en rad tekniska fel vid en bassäng med processavloppsvatten, där nivågivare, larm och pump inte fungerade när bassängen bräddade över och rann ut i dagvattenledningarna förbi en trasig betongplugg.

Åtalsanmälan

Att slakteriet inte slog larm om incidenten förrän efter tre dagar, bidrog till att tillsynsmyndigheten Miljösamverkan östra Skaraborg i maj lämnade in en åtalsanmälan om misstanke om miljöbrott mot företaget.

– Det är en faktor som jag också måste ta hänsyn till, men det jag i första hand vill bringa klarhet i är hur stort utsläppet var och vilken grad av miljöfarliga ämnen som släpptes ut vid det här tillfället, säger kammaråklagare Jörgen Lindberg till SLA, som nu lämnat över till polisen att vidare utreda omständigheterna kring utsläppet av blodvatten den 29 april.

– Jag har begärt kompletteringar kring ärendet av tillsynsmyndigheten kring halterna av ammoniumkväve och mer exakta beräkningar kring vilka mängder blodvatten det rör sig om. Bilderna från utsläppet är tydliga men det är inte alltid det är så illa som det ser ut, och ibland är det tvärtom farligare fast det inte syns, säger Lindberg.

Klar i höst

Prover som togs i samband med utsläppet visade på tio gånger så höga halter ammoniumkväve mot normala gränsvärden. Om detta kan ha inneburit fara för människors hälsa, djur och växter är något förundersökningen får visa. En annan del i utredningen gäller tekniken i slakteriets lokaler som fallerade vid utsläppet.

– Omständigheterna kring de faktorer som bidrog till att säkerhetssystemet inte fungerade är också viktiga för utredningen, huruvida de berodde på oaktsamhet eller inte, säger Lindberg.

Förundersökningen beräknas vara klar tidigt i höst. Först då tas beslut om eventuellt åtal.

Det var i slutet av april i år som Skövde slakteri drabbades av en driftstörning som ledde till ett utsläpp av blodvatten i Mörkebäcken. Utsläppet orsakades av en rad tekniska fel vid en bassäng med processavloppsvatten, där nivågivare, larm och pump inte fungerade när bassängen bräddade över och rann ut i dagvattenledningarna förbi en trasig betongplugg.

Åtalsanmälan

Att slakteriet inte slog larm om incidenten förrän efter tre dagar, bidrog till att tillsynsmyndigheten Miljösamverkan östra Skaraborg i maj lämnade in en åtalsanmälan om misstanke om miljöbrott mot företaget.

– Det är en faktor som jag också måste ta hänsyn till, men det jag i första hand vill bringa klarhet i är hur stort utsläppet var och vilken grad av miljöfarliga ämnen som släpptes ut vid det här tillfället, säger kammaråklagare Jörgen Lindberg till SLA, som nu lämnat över till polisen att vidare utreda omständigheterna kring utsläppet av blodvatten den 29 april.

– Jag har begärt kompletteringar kring ärendet av tillsynsmyndigheten kring halterna av ammoniumkväve och mer exakta beräkningar kring vilka mängder blodvatten det rör sig om. Bilderna från utsläppet är tydliga men det är inte alltid det är så illa som det ser ut, och ibland är det tvärtom farligare fast det inte syns, säger Lindberg.

Klar i höst

Prover som togs i samband med utsläppet visade på tio gånger så höga halter ammoniumkväve mot normala gränsvärden. Om detta kan ha inneburit fara för människors hälsa, djur och växter är något förundersökningen får visa. En annan del i utredningen gäller tekniken i slakteriets lokaler som fallerade vid utsläppet.

– Omständigheterna kring de faktorer som bidrog till att säkerhetssystemet inte fungerade är också viktiga för utredningen, huruvida de berodde på oaktsamhet eller inte, säger Lindberg.

Förundersökningen beräknas vara klar tidigt i höst. Först då tas beslut om eventuellt åtal.