25 jun 2014 16:30

23 jan 2015 15:46

Satsar tio miljoner på hållplatser

Endast 60 procent av stadstrafikens busshållplatser är anpassade för funktionsnedsatta. Nu inleder kommunen en miljonsatsning för att komma till rätta med problemet.

Skövde kommun inledde på onsdagen en stor satsning på att handikappanpassa busshållplatser på flera platser i kommunen. Endast omkring 60 procent, 52 av 88, av stadstrafikens busshållplatser är i dag tillgänglighetsanpassade. En alldeles för låg siffra enligt Jan-Åke Bengtsson, ordförande för referensgruppen till Rådet för funktionshinderfrågor i Skövde kommun. Däremot är alla hållplatser med fler än 100 påstigande per dygn tillgänglighetsanpassade.

– Generellt kan man säga att det går alldeles för långsamt och det är ett stort problem för både funktionsnedsatta och gamla, säger Jan-Åke Bengtsson.

Statliga pengar

Nu ansöker kommunen om fem miljoner kronor från statliga Trafikverket för att förbättring ska ske. Ytterligare fem miljoner betalar Skövde kommun på egen hand.

– Vi gör satsningen för att tillgänglighetsanpassa hållplatser så att det inte ska bli någon höjdskillnad mellan bussen och marken, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Jan-Åke Bengtsson är positivt till satsningen men anser att det går alldeles för långsamt för kommunen och att man bör skynda på. De busshållplatser som främst kommer att förbättras är Alvakällan, Vagnsbodsvägen, Stadshuset och Skogens förskola. Detta kommer att ske under 2015.

– Vi har väldigt många gamla busshållplatser i Skövde, säger Katarina Jonsson. Satsningarna kommer eftersom det räknas bosätta sig mycket fler folk i områdena.

Lerdala får väderskydd

Något som också ska ske under 2015 är en satsning på Lerdalas kollektivtrafik. Lerdala har få företag på orten och många använder hållplatsen där för att arbetspendla till kringliggande orter. Nästa år kommer hållplatsen att få väderskydd, parkbänk, tillgänglighetsanpassat hållplatsläge och cykelställ under tak. Det kan även bli aktuellt med personaltoalett i närheten för bussbolagets personal.

Pengarna i kommunens satsning kommer också att gå till att öka framkomligheten för kollektivtrafiken med separata körfält och signalprioritering, samt utbyggnad av pendelparkeringar för bil och cykel.

Om staten inte väljer att finansiera satsningen kan Skövde kommun gå in med regionala pengar. Andra hållplatser som kommer att förbättras under 2016 är Norra Ryds och Frostalidens. Under 2017 görs samma sak med hållplats Aspö - ett område som enligt Katarina Jonsson helst ska vara bilfritt i framtiden.

Skövde kommun inledde på onsdagen en stor satsning på att handikappanpassa busshållplatser på flera platser i kommunen. Endast omkring 60 procent, 52 av 88, av stadstrafikens busshållplatser är i dag tillgänglighetsanpassade. En alldeles för låg siffra enligt Jan-Åke Bengtsson, ordförande för referensgruppen till Rådet för funktionshinderfrågor i Skövde kommun. Däremot är alla hållplatser med fler än 100 påstigande per dygn tillgänglighetsanpassade.

– Generellt kan man säga att det går alldeles för långsamt och det är ett stort problem för både funktionsnedsatta och gamla, säger Jan-Åke Bengtsson.

Statliga pengar

Nu ansöker kommunen om fem miljoner kronor från statliga Trafikverket för att förbättring ska ske. Ytterligare fem miljoner betalar Skövde kommun på egen hand.

– Vi gör satsningen för att tillgänglighetsanpassa hållplatser så att det inte ska bli någon höjdskillnad mellan bussen och marken, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Jan-Åke Bengtsson är positivt till satsningen men anser att det går alldeles för långsamt för kommunen och att man bör skynda på. De busshållplatser som främst kommer att förbättras är Alvakällan, Vagnsbodsvägen, Stadshuset och Skogens förskola. Detta kommer att ske under 2015.

– Vi har väldigt många gamla busshållplatser i Skövde, säger Katarina Jonsson. Satsningarna kommer eftersom det räknas bosätta sig mycket fler folk i områdena.

Lerdala får väderskydd

Något som också ska ske under 2015 är en satsning på Lerdalas kollektivtrafik. Lerdala har få företag på orten och många använder hållplatsen där för att arbetspendla till kringliggande orter. Nästa år kommer hållplatsen att få väderskydd, parkbänk, tillgänglighetsanpassat hållplatsläge och cykelställ under tak. Det kan även bli aktuellt med personaltoalett i närheten för bussbolagets personal.

Pengarna i kommunens satsning kommer också att gå till att öka framkomligheten för kollektivtrafiken med separata körfält och signalprioritering, samt utbyggnad av pendelparkeringar för bil och cykel.

Om staten inte väljer att finansiera satsningen kan Skövde kommun gå in med regionala pengar. Andra hållplatser som kommer att förbättras under 2016 är Norra Ryds och Frostalidens. Under 2017 görs samma sak med hållplats Aspö - ett område som enligt Katarina Jonsson helst ska vara bilfritt i framtiden.