26 jun 2014 07:00

07 jan 2015 10:15

Friskola avbryter satsning

Kunskapsskolan AB avbryter etableringen av en grundskola i Skövde. Diskussionen om vinster inom friskolor får företaget att backa.

Kunskapsskolan AB har sedan 2011 arbetat för att starta en grundskola för årskurs 4–9 på Norrmalm i Skövde. Skolan skulle ha plats för 378 elever och tanken var att etableringen skulle genomföras till höstterminen 2015.

Men så blir det inte. I tisdags fick skolnämnden i Skövde beskedet att Kunskapsskolan avbryter etableringen.

– I ljuset av den oro som finns inför valet och den politiska debatten, och med tanke på risktagandet det innebär att starta en skola, så avbryter vi flera etableringar och satsar bara på en skola nästa år, säger Mikaela Valtersson, som är vice vd på Kunskapsskolan.

Svår situation

Förslag som förbjuder vinster inom friskolan oroar och senare i höst – med valet i backspegeln – hoppas företaget få mer koll på de fortsatta expansionsplanerna.

– Vi har verkligen velat starta en skola i Skövde. Vi tittar på delar som befolkningsstatistik, tillväxt, bebyggelse, skolpeng, politiskt läge och kunskapsresultat, och väldigt mycket har sett bra ut i Skövde. För vår del är Skövde inte borta från kartan, men vi förstår att vi sätter oss själva i en svår situation när vi avbryter en långt gången process, säger Mikaela Valtersson.

Skolnämndens ordförande Anders G Johansson (M) tycker att beskedet är tråkigt men säger också att det i nuläget inte påverkar situationen i Skövde.

– Men ur ett längre perspektiv är det en förlust så tillvida att elever förlorar möjligheten att välja skola annat än kommunens egna. Och våra medarbetare förlorar möjligheten att pröva sina vingar hos andra.

Efter sommaren ska skolnämnden se över lokalinvesteringsbehovet och då väntas den långsiktiga bilden klarna något.

Kunskapsskolan AB har sedan 2011 arbetat för att starta en grundskola för årskurs 4–9 på Norrmalm i Skövde. Skolan skulle ha plats för 378 elever och tanken var att etableringen skulle genomföras till höstterminen 2015.

Men så blir det inte. I tisdags fick skolnämnden i Skövde beskedet att Kunskapsskolan avbryter etableringen.

– I ljuset av den oro som finns inför valet och den politiska debatten, och med tanke på risktagandet det innebär att starta en skola, så avbryter vi flera etableringar och satsar bara på en skola nästa år, säger Mikaela Valtersson, som är vice vd på Kunskapsskolan.

Svår situation

Förslag som förbjuder vinster inom friskolan oroar och senare i höst – med valet i backspegeln – hoppas företaget få mer koll på de fortsatta expansionsplanerna.

– Vi har verkligen velat starta en skola i Skövde. Vi tittar på delar som befolkningsstatistik, tillväxt, bebyggelse, skolpeng, politiskt läge och kunskapsresultat, och väldigt mycket har sett bra ut i Skövde. För vår del är Skövde inte borta från kartan, men vi förstår att vi sätter oss själva i en svår situation när vi avbryter en långt gången process, säger Mikaela Valtersson.

Skolnämndens ordförande Anders G Johansson (M) tycker att beskedet är tråkigt men säger också att det i nuläget inte påverkar situationen i Skövde.

– Men ur ett längre perspektiv är det en förlust så tillvida att elever förlorar möjligheten att välja skola annat än kommunens egna. Och våra medarbetare förlorar möjligheten att pröva sina vingar hos andra.

Efter sommaren ska skolnämnden se över lokalinvesteringsbehovet och då väntas den långsiktiga bilden klarna något.

  • Carl Johan Hjerpe