26 jun 2014 18:30

07 jan 2015 10:15

Sjukskrivningarna kortare i Skövde

Nya siffror från Försäkringskassan

Kvinnor i Skövde kommun är mindre sjuka än kvinnor i många andra delar av Skaraborg. Det visar sjukpenningtalet som Försäkringskassan presenterar.

Försäkringskassan följer månadsvis utvecklingen i sjukförsäkringen med hjälp av bland annat sjukpenningtalet. När Försäkringskassan presenterar sina siffror över Skaraborg och Skövde för maj månad är det både positiv och negativ läsning.

Sjukpenningtalet i Skövde kommun har ökat mer än riket i stort, sett över en ettårsperiod. Sjukpenningtalet har sedan maj 2013 stigit med 0,76 dagar för hela landet. För Skövde kommun har ökningen varit 1,0 dagar - från 8,3 i maj 2013 till 9,3 i maj 2014.

Högskolan viktig

Däremot står sig Skövde väl jämfört med andra kommuner i Skaraborg och Skövde har det lägsta sjukpenningtalet för män (6,0) i hela regionen och det näst lägsta för kvinnor (12,9), slaget endast av Falköpings kommun (12,6).

– Tittar vi både på riksnivå och lokalnivå så ligger Skövde bra till, säger Louise Ahlgren, samverkansansvarig på Försäkringskassan Skaraborg.

Många parametrar spelar in när sjukpenningtalet beräknas och det är svårt att peka på enskilda faktorer som kommunerna gör rätt eller fel. Louise Ahlgren nämner arbetslöshet, demografi och utbildningsnivå som tre viktiga faktorer. Att högskolan ligger i Skövde spelar stor roll, menar hon.

– Skövde har en annan arbetsmarknad, högskolan drar till sig en annan typ av befolkning som inte genererar sjukdomar.

Att sjukpenningtalet ökar är en trend i hela landet. Försäkringskassan försöker att analysera varför ökningen sker och den psykiska ohälsan också ökar.

Högst sjukpenningtal inom Skaraborg har Tidaholm med 13,9 dagar.

Vi förordar snabbare insatser från kommuner som vill komma till rätta med problemet, säger Louise Ahlgren.

Försäkringskassan följer månadsvis utvecklingen i sjukförsäkringen med hjälp av bland annat sjukpenningtalet. När Försäkringskassan presenterar sina siffror över Skaraborg och Skövde för maj månad är det både positiv och negativ läsning.

Sjukpenningtalet i Skövde kommun har ökat mer än riket i stort, sett över en ettårsperiod. Sjukpenningtalet har sedan maj 2013 stigit med 0,76 dagar för hela landet. För Skövde kommun har ökningen varit 1,0 dagar - från 8,3 i maj 2013 till 9,3 i maj 2014.

Högskolan viktig

Däremot står sig Skövde väl jämfört med andra kommuner i Skaraborg och Skövde har det lägsta sjukpenningtalet för män (6,0) i hela regionen och det näst lägsta för kvinnor (12,9), slaget endast av Falköpings kommun (12,6).

– Tittar vi både på riksnivå och lokalnivå så ligger Skövde bra till, säger Louise Ahlgren, samverkansansvarig på Försäkringskassan Skaraborg.

Många parametrar spelar in när sjukpenningtalet beräknas och det är svårt att peka på enskilda faktorer som kommunerna gör rätt eller fel. Louise Ahlgren nämner arbetslöshet, demografi och utbildningsnivå som tre viktiga faktorer. Att högskolan ligger i Skövde spelar stor roll, menar hon.

– Skövde har en annan arbetsmarknad, högskolan drar till sig en annan typ av befolkning som inte genererar sjukdomar.

Att sjukpenningtalet ökar är en trend i hela landet. Försäkringskassan försöker att analysera varför ökningen sker och den psykiska ohälsan också ökar.

Högst sjukpenningtal inom Skaraborg har Tidaholm med 13,9 dagar.

Vi förordar snabbare insatser från kommuner som vill komma till rätta med problemet, säger Louise Ahlgren.

Så räknas sjukpenningtalet

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antalet personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Källa: Försäkringskassan