26 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

Gamla bussar säljs när fordonsflottan moderniseras

Alla bussar som rullar i stadstrafiken i Skövde körs nu på gas. Miljövänligt alltså, och samtidigt som det nya trafikavtalet trädde i kraft har hela fordonsflottan moderniserats. 94 nya bussar har köpts in, lika många säljs.

Västtrafik har som krav att inga bussar får vara äldre än 13 år, när bussarna är i genomsnitt sju år tas de ur trafik i området. Flertalet av dem har då körts runt 120 000 mil. Ibland tas de över av något annat område i landet, ibland säljs de till andra länder.

Bussamling i Hasslum

På en stor asfalterad yta i Hasslum står för närvarande 70-talet dieselbussar som väntar på nya äventyr.

– De köps av kunder i Tyskland och Ryssland, men kanske framför allt i Öststaterna. Där kommer de att rulla i många år till, säger André Sellén, trafikchef Nobina Skaraborg.

Fast bussarna fortfarande är i väldigt gott skick och fullt funktionsdugliga, ser det ut lite som en busskyrkogård när de en efter en avrustas.

– Västtrafiks biljettmaskiner, kortläsare och även kommunikationsradioutrustningar tas bort, säger Zlatan Basic, gruppchef Nobina.

– Bussarna säljs och körs i väg i olika omgångar, vi räknar med att den här ytan är tömd i slutet av augusti, tillägger Sellén.

Krav på gasbussar

Nyligen trädde ett nytt trafikavtal igång mellan Nobina och Västtrafik som omfattar all linjetrafik i Skaraborg, i samband med det moderniserades fordonsflottan. 23 av de nyinköpta bussarna är gasbussar, tillverkade av polska Solaris, 18 av dem rullar nu i Skövde. Nyligen trädde det nya trafikavtalet mellan Västtrafik och Nobina i kraft, det innefattar all linjetrafik i Skaraborg. I avtalet ställer Västtrafik bland annat krav på att stadstrafiken i Skövde ska köras med gasbussar. Här finns en biogasanläggning och Nobina har nu byggt en gasanläggning i sin depå på Mariesjö så att bussarna kan tankas.

– Gasbussarna är inte bara miljövänliga, de är också utrustade med klimatanläggning, vilket är bra för både kunderna och förarna. Förarmiljön har också förbättrats avsevärt. Nu hoppas vi att resenärerna uppskattar de nya bussarna så mycket att de får vara fina ett bra tag till, säger Rebecca Regstorp, marknadsförare Nobina.

Centraliserade trafikledningen

För att täcka Skövde stadstrafik finns nu 33 gasbussar, varav 23 alltså är helt nyinköpta och tio begagnade. Fem av de nya gasbussarna körs i Falköping. Övriga nya bussar är Volvobussar som körs på RME (rapsbränsle), som även det är ett miljövänligt alternativ.

I samband med trafikstarten i Skaraborg har trafikledningen centraliserats till Skövde – därifrån styrs allt som har med trafiken, de 220 bussarna och de 450 anställda att göra.

Västtrafik har som krav att inga bussar får vara äldre än 13 år, när bussarna är i genomsnitt sju år tas de ur trafik i området. Flertalet av dem har då körts runt 120 000 mil. Ibland tas de över av något annat område i landet, ibland säljs de till andra länder.

Bussamling i Hasslum

På en stor asfalterad yta i Hasslum står för närvarande 70-talet dieselbussar som väntar på nya äventyr.

– De köps av kunder i Tyskland och Ryssland, men kanske framför allt i Öststaterna. Där kommer de att rulla i många år till, säger André Sellén, trafikchef Nobina Skaraborg.

Fast bussarna fortfarande är i väldigt gott skick och fullt funktionsdugliga, ser det ut lite som en busskyrkogård när de en efter en avrustas.

– Västtrafiks biljettmaskiner, kortläsare och även kommunikationsradioutrustningar tas bort, säger Zlatan Basic, gruppchef Nobina.

– Bussarna säljs och körs i väg i olika omgångar, vi räknar med att den här ytan är tömd i slutet av augusti, tillägger Sellén.

Krav på gasbussar

Nyligen trädde ett nytt trafikavtal igång mellan Nobina och Västtrafik som omfattar all linjetrafik i Skaraborg, i samband med det moderniserades fordonsflottan. 23 av de nyinköpta bussarna är gasbussar, tillverkade av polska Solaris, 18 av dem rullar nu i Skövde. Nyligen trädde det nya trafikavtalet mellan Västtrafik och Nobina i kraft, det innefattar all linjetrafik i Skaraborg. I avtalet ställer Västtrafik bland annat krav på att stadstrafiken i Skövde ska köras med gasbussar. Här finns en biogasanläggning och Nobina har nu byggt en gasanläggning i sin depå på Mariesjö så att bussarna kan tankas.

– Gasbussarna är inte bara miljövänliga, de är också utrustade med klimatanläggning, vilket är bra för både kunderna och förarna. Förarmiljön har också förbättrats avsevärt. Nu hoppas vi att resenärerna uppskattar de nya bussarna så mycket att de får vara fina ett bra tag till, säger Rebecca Regstorp, marknadsförare Nobina.

Centraliserade trafikledningen

För att täcka Skövde stadstrafik finns nu 33 gasbussar, varav 23 alltså är helt nyinköpta och tio begagnade. Fem av de nya gasbussarna körs i Falköping. Övriga nya bussar är Volvobussar som körs på RME (rapsbränsle), som även det är ett miljövänligt alternativ.

I samband med trafikstarten i Skaraborg har trafikledningen centraliserats till Skövde – därifrån styrs allt som har med trafiken, de 220 bussarna och de 450 anställda att göra.