27 jun 2014 07:00

07 jan 2015 10:15

Närhälsan bara stängd en dag

Ungdomsmottagning öppen under sommaren

Flera ungdomsmottagningar har begränsade öppettider och stänger under sommaren. Men i Skövde står Närhälsan tillgänglig.

Många ungdomsmottagningar i landet stänger under sommaren. Enligt en undersökning av Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) stänger var tredje ungdomsmottagning under någon period i sommar. Öppettiderna är också begränsade på många mottagningar.

Trots dessa dystra fakta håller Närhälsan, Skövdes ungdomsmottagning, öppet under hela sommaren bortsett från en enstaka dag. Öppettiderna kommer inte heller att förändras.

– Vi har öppet nästan som vanligt men med en minskad personalstyrka, säger Katarina Skaghammar, barnmorska på Närhälsan.

Tidigare somrar har det gått förhållandevis bra och personer som har kommit till ungdomsmottagningen har inte fått vänta några längre tider. Katarina Skaghammar säger att det kan bli något längre väntetider under drop-in-perioderna men annars brukar det rulla på.

Nu har en person gått på semester men senare i sommar ska Närhälsan få in lite extra personal igen.

Nästan hälften av de ungdomsmottagningar som svarat på RFSU:s enkät om tillgänglighet svarar att de inte har tillräckligt med resurser för att hålla öppet under sommaren utifrån de behov som behövs. Så verkar alltså inte vara fallet i Skövde.

Många ungdomsmottagningar i landet stänger under sommaren. Enligt en undersökning av Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) stänger var tredje ungdomsmottagning under någon period i sommar. Öppettiderna är också begränsade på många mottagningar.

Trots dessa dystra fakta håller Närhälsan, Skövdes ungdomsmottagning, öppet under hela sommaren bortsett från en enstaka dag. Öppettiderna kommer inte heller att förändras.

– Vi har öppet nästan som vanligt men med en minskad personalstyrka, säger Katarina Skaghammar, barnmorska på Närhälsan.

Tidigare somrar har det gått förhållandevis bra och personer som har kommit till ungdomsmottagningen har inte fått vänta några längre tider. Katarina Skaghammar säger att det kan bli något längre väntetider under drop-in-perioderna men annars brukar det rulla på.

Nu har en person gått på semester men senare i sommar ska Närhälsan få in lite extra personal igen.

Nästan hälften av de ungdomsmottagningar som svarat på RFSU:s enkät om tillgänglighet svarar att de inte har tillräckligt med resurser för att hålla öppet under sommaren utifrån de behov som behövs. Så verkar alltså inte vara fallet i Skövde.