27 jun 2014 11:00

23 jan 2015 15:46

Nekar till fusk - stängs av

Två studenter ertappade med att fuska

Två studenter stängs av från Högskolan i Skövde. De har båda ertappats för fusk i form av plagiat. Den ena nekar till anklagelserna.

Högskolan i Skövde har genom via sin disciplinnämnd valt att stänga av två studenter för fusk. I båda fallen rör det sig om plagiat där innehållet är i stort sett identiskt med innehåll som hittats i tidigare studentarbeten.

I det ena fallet har studenten läst kursen Internationell handelsrätt och vid examination av en inlämningsuppgift har titel, innehållsförteckning, rubriker, fotnoter och källförteckning varit exakt identiska med en annan students inlämning från vårterminen 2013.

Studenten har vid upprepade tillfällen ombetts att infinna sig hos institutionen för att förklara sitt agerande men inte kommit till mötena. Studenten nekar skriftligt till anklagelserna om fusk.

Plagiering vanligast

I det andra fallet har studenten kopierat textavsnitt för en inlämning i kursen Människans och djurens kognition utan att ange referenser och att vissa källhänvisningar varit felaktiga. Studenten har i detta fall medgett att fel har begåtts.

De båda studenterna stängs av i en månad var under den kommande höstterminen.

Plagiering är fortfarande i särklass den vanligaste orsaken till att studenter varnas eller stängs av. Högskolan i Skövde hade för ett år sedan ett snitt på 0,20 disciplinärenden per student, räknat på antal helårsstudenter, enligt Universitetskanslerämbetet. Det betyder att skolan låg i den undre halvan av tabellen för alla högskolor i landet.

Högskolan i Skövde har genom via sin disciplinnämnd valt att stänga av två studenter för fusk. I båda fallen rör det sig om plagiat där innehållet är i stort sett identiskt med innehåll som hittats i tidigare studentarbeten.

I det ena fallet har studenten läst kursen Internationell handelsrätt och vid examination av en inlämningsuppgift har titel, innehållsförteckning, rubriker, fotnoter och källförteckning varit exakt identiska med en annan students inlämning från vårterminen 2013.

Studenten har vid upprepade tillfällen ombetts att infinna sig hos institutionen för att förklara sitt agerande men inte kommit till mötena. Studenten nekar skriftligt till anklagelserna om fusk.

Plagiering vanligast

I det andra fallet har studenten kopierat textavsnitt för en inlämning i kursen Människans och djurens kognition utan att ange referenser och att vissa källhänvisningar varit felaktiga. Studenten har i detta fall medgett att fel har begåtts.

De båda studenterna stängs av i en månad var under den kommande höstterminen.

Plagiering är fortfarande i särklass den vanligaste orsaken till att studenter varnas eller stängs av. Högskolan i Skövde hade för ett år sedan ett snitt på 0,20 disciplinärenden per student, räknat på antal helårsstudenter, enligt Universitetskanslerämbetet. Det betyder att skolan låg i den undre halvan av tabellen för alla högskolor i landet.