27 jun 2014 14:07

23 jan 2015 15:46

Punktligare bussar till vintern

Västtrafik utökar flera busslinjer

När Västtrafik satsar 85 miljoner kronor väntar förändringar för Skövde. Nya linjenät och tidtabeller ska göra trafiken punktligare och bussarna mindre fulla.

Satsningarna på kollektivtrafiken i Skövde avlöser varandra. Västtrafik satsar nu 85 miljoner över hela Västsverige. Av den summan kommer 9,5 miljoner att gynna Skövde på olika sätt.

Några av bussarna i kommunen kommer att få ett nytt linjeupplägg som ska göra dem punktligare. Planen är att se över kapacitetsbristen på bussarna, att det blir för fullt med folk, och rusta för att framkomligheten ska bli bättre.

– För Skövdes del så handlar det om ett omtag på stadstrafiken för att komma till rätta med tidsbrist och framkomlighet och ge ett mer attraktivt upplägg, säger Andreas Almquist, utvecklingschef på Västtrafik.

De satsningar som görs på stadstrafiken kostar 3,6 miljoner kronor.

Större kapacitet

Det kommer att bli fler bussavgångar på några linjer i Skövde. Västtrafik konstaterar att det är fullt på bussar mellan resecentrum och Skultorp respektive Hentorp under högtrafik. På de linjerna planeras ett nytt trafikupplägg dagtid.

På eftermiddagen förstärks en tur mellan Lidköping och Skövde, 1 Express, enligt tidtabell som ska minska kapacitetsbristen.

Linje 400 mellan Tibro och Skövde, linje 402 mellan Hjo och Skövde samt linje 303 mellan Tidaholm och Skövde kommer att utökas under de tider som flest folk reser. Utökningen av linje 303 ger dessutom bättre pendlingsmöjligheter till Volvo, skriver Västtrafik. Bussarna ska även passa för anslutning till tåg på ett bättre sätt.

– Det här är en relativt stor satsning, säger Andreas Almquist. Vi får in synpunkter dagligen om hur fullt det är på alla avgångar.

Tidtabellsskiftet kommer att träda i kraft i december. Västtrafik har tidigare år sett en trend i ett minskat resande över hela regionen. Men nu verkar resandet återigen vara på uppåtgående.

Satsningarna på kollektivtrafiken i Skövde avlöser varandra. Västtrafik satsar nu 85 miljoner över hela Västsverige. Av den summan kommer 9,5 miljoner att gynna Skövde på olika sätt.

Några av bussarna i kommunen kommer att få ett nytt linjeupplägg som ska göra dem punktligare. Planen är att se över kapacitetsbristen på bussarna, att det blir för fullt med folk, och rusta för att framkomligheten ska bli bättre.

– För Skövdes del så handlar det om ett omtag på stadstrafiken för att komma till rätta med tidsbrist och framkomlighet och ge ett mer attraktivt upplägg, säger Andreas Almquist, utvecklingschef på Västtrafik.

De satsningar som görs på stadstrafiken kostar 3,6 miljoner kronor.

Större kapacitet

Det kommer att bli fler bussavgångar på några linjer i Skövde. Västtrafik konstaterar att det är fullt på bussar mellan resecentrum och Skultorp respektive Hentorp under högtrafik. På de linjerna planeras ett nytt trafikupplägg dagtid.

På eftermiddagen förstärks en tur mellan Lidköping och Skövde, 1 Express, enligt tidtabell som ska minska kapacitetsbristen.

Linje 400 mellan Tibro och Skövde, linje 402 mellan Hjo och Skövde samt linje 303 mellan Tidaholm och Skövde kommer att utökas under de tider som flest folk reser. Utökningen av linje 303 ger dessutom bättre pendlingsmöjligheter till Volvo, skriver Västtrafik. Bussarna ska även passa för anslutning till tåg på ett bättre sätt.

– Det här är en relativt stor satsning, säger Andreas Almquist. Vi får in synpunkter dagligen om hur fullt det är på alla avgångar.

Tidtabellsskiftet kommer att träda i kraft i december. Västtrafik har tidigare år sett en trend i ett minskat resande över hela regionen. Men nu verkar resandet återigen vara på uppåtgående.