29 jun 2014 12:00

23 jan 2015 15:46

Träd fälls för att göra Gröna vägen säkrare

Ett av de stora träden får vara kvar. Resten måste fällas när Gröna vägen i Hentorp rätas ut för att höja säkerheten för dem med utfarten mot den hårt trafikerade vägen.

Strax efter korsningen vid Falköpingsvägen gör Gröna vägen i Hentorp en kraftig sväng, mitt i svängen ligger flera villor och deras utfarter är allt annat än säkra. Men inom kort drar arbetet i gång med att räta ut vägen, vilket innebär att vägen flyttas cirka sju, åtta meter närmare Annero.

– Det är inte helt klart ännu, men eventuellt kommer vi att påbörja en del av arbetet innan semestrarna, säger Roland Jonsson, projekteringsingenjör vid samhällsbyggnadsförvaltningen, gata-park.

Fälla träd

Om arbetet kommer i gång handlar det om att fälla träd. Just i svängen står stora träd, flertalet av dem ska fällas. Men det största – och vackraste – får enligt Roland Jonsson vara kvar.

– Det kommer att hamna mitt i en refug. Vår förhoppning är att det ska klara av påfrestningarna som det kan innebära och att det står ytterligare tio, femton år.

En kort bit därifrån står ytterligare ett par träd precis vid vägkanten som måste bort när vägen breddas och flyttas.

Tre miljoner kronor

I ombyggnaden av Gröna vägen, mellan Mossvägen och Släntvägen, ingår också nya busshållplatser och ny gång- och cykelbana. Totalkostnaden hamnar på drygt tre miljoner kronor.

– Det kan bli något dyrare om det visar sig att vi måste gräva ur vid bäcken som ska kulverteras, det kan vara dålig mark där.

Planen är att hela projektet ska vara klart under november månad. Fram tills dess kommer trafiken att påverkas ganska rejält och kommer att ledas om – dagligen trafikeras vägen av cirka 6000 fordon.

– Framkomligheten blir kraftigt reducerad under arbetets gång, för att underlätta lite kommer vi bland annat flytta infarten till Annero till parkeringen vid pizzerian.

Strax efter korsningen vid Falköpingsvägen gör Gröna vägen i Hentorp en kraftig sväng, mitt i svängen ligger flera villor och deras utfarter är allt annat än säkra. Men inom kort drar arbetet i gång med att räta ut vägen, vilket innebär att vägen flyttas cirka sju, åtta meter närmare Annero.

– Det är inte helt klart ännu, men eventuellt kommer vi att påbörja en del av arbetet innan semestrarna, säger Roland Jonsson, projekteringsingenjör vid samhällsbyggnadsförvaltningen, gata-park.

Fälla träd

Om arbetet kommer i gång handlar det om att fälla träd. Just i svängen står stora träd, flertalet av dem ska fällas. Men det största – och vackraste – får enligt Roland Jonsson vara kvar.

– Det kommer att hamna mitt i en refug. Vår förhoppning är att det ska klara av påfrestningarna som det kan innebära och att det står ytterligare tio, femton år.

En kort bit därifrån står ytterligare ett par träd precis vid vägkanten som måste bort när vägen breddas och flyttas.

Tre miljoner kronor

I ombyggnaden av Gröna vägen, mellan Mossvägen och Släntvägen, ingår också nya busshållplatser och ny gång- och cykelbana. Totalkostnaden hamnar på drygt tre miljoner kronor.

– Det kan bli något dyrare om det visar sig att vi måste gräva ur vid bäcken som ska kulverteras, det kan vara dålig mark där.

Planen är att hela projektet ska vara klart under november månad. Fram tills dess kommer trafiken att påverkas ganska rejält och kommer att ledas om – dagligen trafikeras vägen av cirka 6000 fordon.

– Framkomligheten blir kraftigt reducerad under arbetets gång, för att underlätta lite kommer vi bland annat flytta infarten till Annero till parkeringen vid pizzerian.