30 jun 2014 15:20

07 jan 2015 10:15

Kritiseras för bristande journal

Sjukhuset i Skövde anmäldes för en bristande eftervård, men fick i stället kritik för en bristfällig journal.

Efter en operation vid Skaraborgs sjukhus Skövde anmäldes den efterföljande omvårdnaden som bristfällig. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har nu granskat ärendet men tycker inte det finns skäl för kritik av den anledningen.

Däremot upptäckte Ivo att rutinerna för journalföring inte har varit tillräckligt tillfredsställande varför Västra Götalandsregionen ändå kritiseras i ärendet.

”Ivo bedömer att dokumentationen är ofullständig och svåröverskådlig vilket för det svårt att fortlöpande följa patientens tillstånd” skriver myndigheten i sitt beslut.

Anmälaren skriver att en patient visade tydliga tecken på blodförgiftning efter en operation och att patienten var påtagligt trött och knappt orkade hålla ögonen uppe vid ett besök. Ett dygn senare vidtogs åtgärder på en ny avdelning, baserade på nya journalanteckningar, men eftersom det inte fanns några anteckningar från dagen innan är det oklart när patientens tillstånd började att försämras. Patienten avled efter ett par dagar och Ivo saknar flera uppgifter, bland annat om övervakning och undersökningssvar, i journalen.

Och eftersom en patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård anser Ivo att vårdgivaren, som i förlängningen är Västra Götalandsregionen, har brustit i sitt ansvar.

Sjukhuset i Skövde anmäldes för en bristande eftervård, men fick i stället kritik för en bristfällig journal.

Efter en operation vid Skaraborgs sjukhus Skövde anmäldes den efterföljande omvårdnaden som bristfällig. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har nu granskat ärendet men tycker inte det finns skäl för kritik av den anledningen.

Däremot upptäckte Ivo att rutinerna för journalföring inte har varit tillräckligt tillfredsställande varför Västra Götalandsregionen ändå kritiseras i ärendet.

”Ivo bedömer att dokumentationen är ofullständig och svåröverskådlig vilket för det svårt att fortlöpande följa patientens tillstånd” skriver myndigheten i sitt beslut.

Anmälaren skriver att en patient visade tydliga tecken på blodförgiftning efter en operation och att patienten var påtagligt trött och knappt orkade hålla ögonen uppe vid ett besök. Ett dygn senare vidtogs åtgärder på en ny avdelning, baserade på nya journalanteckningar, men eftersom det inte fanns några anteckningar från dagen innan är det oklart när patientens tillstånd började att försämras. Patienten avled efter ett par dagar och Ivo saknar flera uppgifter, bland annat om övervakning och undersökningssvar, i journalen.

Och eftersom en patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård anser Ivo att vårdgivaren, som i förlängningen är Västra Götalandsregionen, har brustit i sitt ansvar.