30 jun 2014 22:25

23 jan 2015 15:46

Respekt och kärlek i mängder

Musikfestival i Södra Ryd

Respekt, kärlek och torghandel. Detta fann man i Södra Ryds centrum under måndagskvällen då musikfestivalen Respekt och kärlek slog sig ihop med en utav en av stadsdelens torgdagar. Flera unga talanger äntrade scenen med stort självförtroende och bjöd på såväl artistuppträdanden som dansuppvisningar.

Under många veckor har musikfestivalen förberetts och 14 stycken feriearbetare har hjälpt till för att förverkliga den tredje upplagan av festivalen.

– Det är ett önskemål från ungdomarna själva att festivalen ska vara varje år. Det är viktigt att hitta gemensamma arenor där ungdomar kan mötas oavsett ålder, kön eller identitet, förklarar Mark Hudson, föreståndare på fritidsgården Flamman.

En av ungdomarna som tog initiativet till att årets festival skulle genomföras var Alexander Abraham.

– Det är ju ingen Rydsdag i år så vi ville göra något som är bra för alla i samhället, en dag där vi är tillsammans i Skövde och Södra Ryd. Det är roligt och bra att det blev en festival, förklarar Alexander.

Kommunens demokratiutvecklare Erika Holm Arlestrand och Louis Danha har stöttat ungdomarna som önskat genomföra projektet.

– Vi har mest agerat stöttepelare. Vårt uppdrag är att öka engagemanget bland ungdomar och det här är ett sätt, förklarar Erika.

– Med oss har de kunnat bolla idéer. Vår inställning är att alla galna tankar är bra tankar, avslutar Louis.

Under många veckor har musikfestivalen förberetts och 14 stycken feriearbetare har hjälpt till för att förverkliga den tredje upplagan av festivalen.

– Det är ett önskemål från ungdomarna själva att festivalen ska vara varje år. Det är viktigt att hitta gemensamma arenor där ungdomar kan mötas oavsett ålder, kön eller identitet, förklarar Mark Hudson, föreståndare på fritidsgården Flamman.

En av ungdomarna som tog initiativet till att årets festival skulle genomföras var Alexander Abraham.

– Det är ju ingen Rydsdag i år så vi ville göra något som är bra för alla i samhället, en dag där vi är tillsammans i Skövde och Södra Ryd. Det är roligt och bra att det blev en festival, förklarar Alexander.

Kommunens demokratiutvecklare Erika Holm Arlestrand och Louis Danha har stöttat ungdomarna som önskat genomföra projektet.

– Vi har mest agerat stöttepelare. Vårt uppdrag är att öka engagemanget bland ungdomar och det här är ett sätt, förklarar Erika.

– Med oss har de kunnat bolla idéer. Vår inställning är att alla galna tankar är bra tankar, avslutar Louis.