01 jul 2014 14:18

23 jan 2015 15:46

Annelie Bjerkne – årets Stadsminister

Avslöjades på tisdagen i Almedalen

Annelie Bjerkne, samhällsstrateg i Skövde kommun, har utsetts till årets Stadsminister 2014.
– Det känns jätteroligt och hedersamt, säger Annelie till SLA.

Att det blev just Skövdes Annelie Bjerkne som utsetts till årets Stadsminister avslöjades på tisdagen i samband med politikerveckan i Almedalen på Gotland.

– I Annelie Bjerkne ser vi en god förebild värdigt titeln stadsminister, säger Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor, i ett pressmeddelande.

– Hon har i sitt arbete visat stor öppenhet för samverkan samt förståelse för de olika intressenters behov och krav när det gäller stadsutveckling. Annelie Bjerkne representerar framtiden, där hållbarhet, jämställdhet, engagemang är viktiga ingredienser för den totala samhällsekonomin. På fem år har Skövde ökat sitt Handelsindex från 119 till 135. En utveckling som Annelie Bjerkne genom sitt ledarskap starkt bidragit till.

”Jätteroligt”

Annelie Bjerkne har alldeles nyligen fått barn och kunde inte närvara på Gotland, men hon var med ändå...

– Jag var med på länk, så jag såg publiken och de såg mig. Det fungerade perfekt.

Hon är mycket glad och tacksam över att ha utsetts till Årets Stadsminister.

– Det känns givetvis väldigt roligt och hedersamt och det är ett spännande pris. Man vill väl sätta fokus på att det är viktigt att ha en samlande kraft. det finns många duktiga aktörer men det är som med en orkester, någon måste hålla i taktpinnen så att alla håller samma takt.

Att samverka med flera olika aktörer kan vara svårt, enligt Bjerkne.

– Utmaningen ligger just i att samla alla och hitta mål som alla vinner på.

Glimten i ögat

Svenska Stadskärnor vill fokusera på städers betydelse och säger att i Europas 2020 sammanhållnings- och tillväxtstrategi uppmanas medlemsländerna att utforma en särskild politik riktad mot städer. Sverige saknar en sådan politik!

– Trots att minst 70 procent av Sveriges befolkning bor i städer och att Sverige är det EU-land som urbaniseras snabbast saknar vi en stadspolitik! Det vill vi ändra på, säger Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor.

– Med denna valkampanj vill vi, med glimten i ögat, aktualisera behovet av en sammanhållen nationell stadspolitik. Särskilt när det är valår.

Föreningen Svenska Stadskärnor är ett branschöverskridande nätverk för kunskap och erfarenhet i frågor om stadsutveckling.

Att det blev just Skövdes Annelie Bjerkne som utsetts till årets Stadsminister avslöjades på tisdagen i samband med politikerveckan i Almedalen på Gotland.

– I Annelie Bjerkne ser vi en god förebild värdigt titeln stadsminister, säger Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor, i ett pressmeddelande.

– Hon har i sitt arbete visat stor öppenhet för samverkan samt förståelse för de olika intressenters behov och krav när det gäller stadsutveckling. Annelie Bjerkne representerar framtiden, där hållbarhet, jämställdhet, engagemang är viktiga ingredienser för den totala samhällsekonomin. På fem år har Skövde ökat sitt Handelsindex från 119 till 135. En utveckling som Annelie Bjerkne genom sitt ledarskap starkt bidragit till.

”Jätteroligt”

Annelie Bjerkne har alldeles nyligen fått barn och kunde inte närvara på Gotland, men hon var med ändå...

– Jag var med på länk, så jag såg publiken och de såg mig. Det fungerade perfekt.

Hon är mycket glad och tacksam över att ha utsetts till Årets Stadsminister.

– Det känns givetvis väldigt roligt och hedersamt och det är ett spännande pris. Man vill väl sätta fokus på att det är viktigt att ha en samlande kraft. det finns många duktiga aktörer men det är som med en orkester, någon måste hålla i taktpinnen så att alla håller samma takt.

Att samverka med flera olika aktörer kan vara svårt, enligt Bjerkne.

– Utmaningen ligger just i att samla alla och hitta mål som alla vinner på.

Glimten i ögat

Svenska Stadskärnor vill fokusera på städers betydelse och säger att i Europas 2020 sammanhållnings- och tillväxtstrategi uppmanas medlemsländerna att utforma en särskild politik riktad mot städer. Sverige saknar en sådan politik!

– Trots att minst 70 procent av Sveriges befolkning bor i städer och att Sverige är det EU-land som urbaniseras snabbast saknar vi en stadspolitik! Det vill vi ändra på, säger Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor.

– Med denna valkampanj vill vi, med glimten i ögat, aktualisera behovet av en sammanhållen nationell stadspolitik. Särskilt när det är valår.

Föreningen Svenska Stadskärnor är ett branschöverskridande nätverk för kunskap och erfarenhet i frågor om stadsutveckling.

MOTIVERINGEN

Staden är en tillväxtfaktor med stor potential där SAMVERKAN är nyckeln! Årets Stadsminister 2014 är ett levande bevis på detta! I flertalet projekt har Annelie Bjerkne visat att samverkan är fortaste vägen framåt för en långsiktigt hållbar stadsutveckling! Med sitt brinnande intresse för stadens tillväxtpotential, förmåga att engagera och inspirera i kombination med ett entusiasmerande ledarskap har Annelie Bjerkne visat slående resultat och är därmed värdigt titeln ÅRETS STADSMINISTER.

Källa: