01 jul 2014 16:49

23 jan 2015 15:46

Föreslår varning för bussen

Motormännens lokalklubb Skaraborg vill införa varningsskyltar för trafikfarliga busshållplatser.
– Det finns ju skyltar för lägre hastigheter och vilt, så det borde gå, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström.

Motormännens dekalprydda vägombudsbil syns nu flitigt på de skaraborgska vägarna. Totalt kör de ideellt arbetande inspektörerna 1 500 mil mellan maj och september, och i år har lokalklubben i Skaraborg lagt extra vikt åt trafikfarliga busshållplatser. I går stegade klubbens ordförande in på Trafikverkets kontor och överlämnade ett förslag om förhandsvarning av busshållplatser där trafiksäkerheten brister. Totalt handlar det om 150 busshållsplatser som hittills har granskats och dokumenterats.

Oskyddade

– Kollektivtrafiken är viktig och vi vill ju att så många som möjligt ska kunna välja bussen, men i många fall är trafikmiljöerna vid våra busshållplatser väldigt farlig för oskyddade trafikanter. Det är inte ovanligt att det finns minimalt med av- och påstigningsytor och som här vid Tre Bäckar, en hållplats som helt saknar in- och utfart, säger Ulla-Britt Hagström.

När SLA möter henne vid den hårt trafikerade korsningen norr om Varnhem på väg 49 susar lastbilarna förbi i vägkanten. Bara tanken på att barn och ungdomar ska behöva korsa vägen efter att ha klivit av bussen här vid den lilla busshållplatsen känns svindlande.

– Men det är inte ovanligt. Många har ju faktiskt inget val. I Husebykorsningen (mot Tibro och Hjo) som vi uppmärksammat tidigare är det många skolungdomar som måste ta sig över vägen. Där är det visserligen 60 kilometer i timmen, men väldigt mycket trafik, säger Ulla-Britt Hagström.

Varningsskylt

Med skyltar som varnar bilister och andra trafikanter i god tid för mindre busshållplatser skulle trafiken bli säkrare för både gångtrafikanter och bussresenärer. I förlängningen handlar det även om en arbetsmiljöfråga för busschaufförerna som ofta tvingas stanna i vägkanten.

– Att bygga om alla hållplatser skulle bli för dyrt, det är vi väl medvetna om. Men en skylt skulle kunna göra en avsevärd förbättring till ett förhållandevis lågt pris. Det borde inte vara omöjligt att införa, säger Ulla-Britt Hagström.

Motormännens dekalprydda vägombudsbil syns nu flitigt på de skaraborgska vägarna. Totalt kör de ideellt arbetande inspektörerna 1 500 mil mellan maj och september, och i år har lokalklubben i Skaraborg lagt extra vikt åt trafikfarliga busshållplatser. I går stegade klubbens ordförande in på Trafikverkets kontor och överlämnade ett förslag om förhandsvarning av busshållplatser där trafiksäkerheten brister. Totalt handlar det om 150 busshållsplatser som hittills har granskats och dokumenterats.

Oskyddade

– Kollektivtrafiken är viktig och vi vill ju att så många som möjligt ska kunna välja bussen, men i många fall är trafikmiljöerna vid våra busshållplatser väldigt farlig för oskyddade trafikanter. Det är inte ovanligt att det finns minimalt med av- och påstigningsytor och som här vid Tre Bäckar, en hållplats som helt saknar in- och utfart, säger Ulla-Britt Hagström.

När SLA möter henne vid den hårt trafikerade korsningen norr om Varnhem på väg 49 susar lastbilarna förbi i vägkanten. Bara tanken på att barn och ungdomar ska behöva korsa vägen efter att ha klivit av bussen här vid den lilla busshållplatsen känns svindlande.

– Men det är inte ovanligt. Många har ju faktiskt inget val. I Husebykorsningen (mot Tibro och Hjo) som vi uppmärksammat tidigare är det många skolungdomar som måste ta sig över vägen. Där är det visserligen 60 kilometer i timmen, men väldigt mycket trafik, säger Ulla-Britt Hagström.

Varningsskylt

Med skyltar som varnar bilister och andra trafikanter i god tid för mindre busshållplatser skulle trafiken bli säkrare för både gångtrafikanter och bussresenärer. I förlängningen handlar det även om en arbetsmiljöfråga för busschaufförerna som ofta tvingas stanna i vägkanten.

– Att bygga om alla hållplatser skulle bli för dyrt, det är vi väl medvetna om. Men en skylt skulle kunna göra en avsevärd förbättring till ett förhållandevis lågt pris. Det borde inte vara omöjligt att införa, säger Ulla-Britt Hagström.