02 jul 2014 16:00

23 jan 2015 15:46

Höghastighetståg – men inte förbi Skövde

Alliansen lovar tågsatsningar

Höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg ska binda samman Sverige, enligt Alliansens vallöfte. Men de nya stambanorna går inte via Skövde.
– Vi upplever inte att Skövde glöms bort, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Alliansen lanserade under onsdagen i Almedalen på Gotland vad den kallar den största gröna investeringen hittills – nya stambanor med höghastighetståg på sträckorna Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö.

”Finansierad satsning”

– Det här är en mycket stor ambitionshöjning som också är finansierad, sade Jan Björklund (FP) till TT.

Tågen ska gå i 320 kilometer i timmen och ge en restid mellan Stockholm och Göteborg på två timmar. Kostnaden blir cirka 140 miljarder, varav 24 miljarder redan är presenterade och öronmärkta, enligt FP-ledaren. De nya pengarna ska komma i nästa infrastrukturproposition. Byggnationen ska inledas 2017 och ta 15 år.

– Vi binder samman Sverige, sade Centerledaren Annie Lööf och hävdade också att det är den största tåginvesteringen i modern tid.

Inget Skövdestopp

Så långt låter allt bra. Men de nya stambanorna och höghastighetstågen ska gå på andra sidan Vättern, vilket innebär att Skövde omöjligen kan bli en av hållplatserna.

– Nej, det stämmer. Men det är nödvändigt med höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg med få stopp. Dels eftersom meningen är att få över passagerare från inrikesflyget till tåget i stället. Dels med tanke på trafikökningarna, både den vi redan har och den prognostiserade, säger Leif Walterum (C), kommunalråd i Skövde och ordförande i Västra Stambanegruppen.

– Däremot tror jag att tidsplanen som presenterades är oerhört optimistisk. Kanske kan arbetet inledas på sträckan Göteborg-Bollebygd 2017, men hela sträckan mellan Göteborg och Stockholm kan rimligtvis inte står klar förrän 2040.

Så du accepterar att Centerns partiledare Annie Lööf säger att satsningen ”binder ihop Sverige” och därmed ”utesluter” Skövde, staden där du är kommunalråd?

– Det är helt okej att hon säger så. Vi skulle inte klara den ökande trafiken ens efter en utbyggnad av västra stambanan. Och det är av vikt för hela Sverige att fler väljer tåg än flyg.

Skövde glöms inte bort?

– De åtgärder på västra stambanan som nu ligger i beslutad plan och de som föreslås i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie innebär stora investeringar. Efter ett möte med MTR på tisdagskvällen i Visby står det klart att de ser Skövde som en starkt växande knutpunkt på västra stambanan. MTR planerar att från mars köra nya snabbtåg med åtta dubbelturer och stopp i Skövde.

Alliansen lanserade under onsdagen i Almedalen på Gotland vad den kallar den största gröna investeringen hittills – nya stambanor med höghastighetståg på sträckorna Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö.

”Finansierad satsning”

– Det här är en mycket stor ambitionshöjning som också är finansierad, sade Jan Björklund (FP) till TT.

Tågen ska gå i 320 kilometer i timmen och ge en restid mellan Stockholm och Göteborg på två timmar. Kostnaden blir cirka 140 miljarder, varav 24 miljarder redan är presenterade och öronmärkta, enligt FP-ledaren. De nya pengarna ska komma i nästa infrastrukturproposition. Byggnationen ska inledas 2017 och ta 15 år.

– Vi binder samman Sverige, sade Centerledaren Annie Lööf och hävdade också att det är den största tåginvesteringen i modern tid.

Inget Skövdestopp

Så långt låter allt bra. Men de nya stambanorna och höghastighetstågen ska gå på andra sidan Vättern, vilket innebär att Skövde omöjligen kan bli en av hållplatserna.

– Nej, det stämmer. Men det är nödvändigt med höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg med få stopp. Dels eftersom meningen är att få över passagerare från inrikesflyget till tåget i stället. Dels med tanke på trafikökningarna, både den vi redan har och den prognostiserade, säger Leif Walterum (C), kommunalråd i Skövde och ordförande i Västra Stambanegruppen.

– Däremot tror jag att tidsplanen som presenterades är oerhört optimistisk. Kanske kan arbetet inledas på sträckan Göteborg-Bollebygd 2017, men hela sträckan mellan Göteborg och Stockholm kan rimligtvis inte står klar förrän 2040.

Så du accepterar att Centerns partiledare Annie Lööf säger att satsningen ”binder ihop Sverige” och därmed ”utesluter” Skövde, staden där du är kommunalråd?

– Det är helt okej att hon säger så. Vi skulle inte klara den ökande trafiken ens efter en utbyggnad av västra stambanan. Och det är av vikt för hela Sverige att fler väljer tåg än flyg.

Skövde glöms inte bort?

– De åtgärder på västra stambanan som nu ligger i beslutad plan och de som föreslås i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie innebär stora investeringar. Efter ett möte med MTR på tisdagskvällen i Visby står det klart att de ser Skövde som en starkt växande knutpunkt på västra stambanan. MTR planerar att från mars köra nya snabbtåg med åtta dubbelturer och stopp i Skövde.