03 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

Bruna kärl till landsbygden

Sorteringen av matavfall växer i höst

400 hushåll på Skövdes landsbygd får i höst bruna kärl för sortering av matavfall.
– I slutet av 2016 ska samtliga abonnenter vara anslutna, säger Ingemar Gustavsson, utredare på Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS).

Skultorp var först ut under hösten 2011. Sedan har bostadsområde efter bostadsområde i AÖS medlemskommuner anslutit sig till insamlingen av sorterat matavfall i bruna kärl.

I april anslöts 3 456 hushåll i Skara kommun, och nu är det även landsbygdens tur. På AÖS pågår just nu ett intensivt förberedelsearbete för att starta upp insamlingen hos 400 hushåll på landsbygden i Skövde, samt ytterligare 3 000 hushåll utanför tätorterna i Tibro, Karlsborg, Hjo och Töreboda.

Informationsmöten

– Nu när vi samlat på oss lite erfarenhet så vet vi att det är oerhört viktigt med information och att vi kommer ut till hushållen och svarar på frågor innan vi startar. Därför har vi ett 20-tal möten i bygdegårdar och församlingshem inbokade redan i höst. Det underlättar för alla parter och ökar även våra möjligheter att få in matavfall med hög kvalitet, säger Ingemar Gustavsson.

I dag är 83,7 procent av hushållen i villor anslutna till sorteringen av matavfall inom AÖS. Nästa steg är att bygga ut insamlingen till att omfatta även landsbygden och hyresfastigheter. Detta har redan påbörjats i liten skala i Skultorp och Skara kommun, och kommer stegvis utökas under hösten och nästa år.

– Nu startar vi i ganska liten omfattning på landsbygden utanför Skövde och bygger sedan på med nya områden allt eftersom, säger Gustavsson.

AÖS nöjda

När AÖS inledde matavfallssortering på landsbygden i Skara fanns det farhågor om att många hushåll skulle välja bort det alternativet för egen kompostering, men så har inte blivit fallet.

– Tvärtom är fler hushåll på landsbygden anslutna än i tätbebyggt område.

För hela Skövde kommun är anslutningsgraden 82,2 procent av de som har sophämtning i dag. Normalt brukar drygt 85 procent av alla abonnenter välja de bruna kärlen, sedan kan några enstaka hushåll falla ifrån. För de som fortsatt vill ha sin gröna soptunna tömd varannan vecka (i stället för var fjärde) blir taxan då i gengäld lite högre.

– Vi är nöjda med anslutningsgraden. Får vår del är det viktigare att de som är med lämnar riktigt bra avfall. Annars blir det problem vid rötningen, säger Ingemar Gustavsson.

Allt matavfall körs till biogasanläggningen i Falköping, men mellanlagras efter hämtning på Risängen i Skövde.

Skultorp var först ut under hösten 2011. Sedan har bostadsområde efter bostadsområde i AÖS medlemskommuner anslutit sig till insamlingen av sorterat matavfall i bruna kärl.

I april anslöts 3 456 hushåll i Skara kommun, och nu är det även landsbygdens tur. På AÖS pågår just nu ett intensivt förberedelsearbete för att starta upp insamlingen hos 400 hushåll på landsbygden i Skövde, samt ytterligare 3 000 hushåll utanför tätorterna i Tibro, Karlsborg, Hjo och Töreboda.

Informationsmöten

– Nu när vi samlat på oss lite erfarenhet så vet vi att det är oerhört viktigt med information och att vi kommer ut till hushållen och svarar på frågor innan vi startar. Därför har vi ett 20-tal möten i bygdegårdar och församlingshem inbokade redan i höst. Det underlättar för alla parter och ökar även våra möjligheter att få in matavfall med hög kvalitet, säger Ingemar Gustavsson.

I dag är 83,7 procent av hushållen i villor anslutna till sorteringen av matavfall inom AÖS. Nästa steg är att bygga ut insamlingen till att omfatta även landsbygden och hyresfastigheter. Detta har redan påbörjats i liten skala i Skultorp och Skara kommun, och kommer stegvis utökas under hösten och nästa år.

– Nu startar vi i ganska liten omfattning på landsbygden utanför Skövde och bygger sedan på med nya områden allt eftersom, säger Gustavsson.

AÖS nöjda

När AÖS inledde matavfallssortering på landsbygden i Skara fanns det farhågor om att många hushåll skulle välja bort det alternativet för egen kompostering, men så har inte blivit fallet.

– Tvärtom är fler hushåll på landsbygden anslutna än i tätbebyggt område.

För hela Skövde kommun är anslutningsgraden 82,2 procent av de som har sophämtning i dag. Normalt brukar drygt 85 procent av alla abonnenter välja de bruna kärlen, sedan kan några enstaka hushåll falla ifrån. För de som fortsatt vill ha sin gröna soptunna tömd varannan vecka (i stället för var fjärde) blir taxan då i gengäld lite högre.

– Vi är nöjda med anslutningsgraden. Får vår del är det viktigare att de som är med lämnar riktigt bra avfall. Annars blir det problem vid rötningen, säger Ingemar Gustavsson.

Allt matavfall körs till biogasanläggningen i Falköping, men mellanlagras efter hämtning på Risängen i Skövde.