04 jul 2014 09:00

23 jan 2015 15:46

Skaraborgs sjukhus slänger mindre mat

SKARABORG: Rätt portionsstorlekar en av nycklarna

Skaraborgs sjukhus arbetar för att minska matsvinnet. Senaste mätningen visar att sjukhusen i regionen fått bort tolv procent av svinnet.
– Vi ligger i paritet med minskningen inom regionen, säger Claes Bergman på Skaraborgs sjukhus.

Matsvinnet inom Västra Götalandsregionen fortsätter att minska. Sedan mätningarna startade i höstas har svinnet minskat med tolv procent. Det finns ännu inga siffror från senaste mätningen för Skaraborgs sjukhus, men Claes Bergman, sektionschef på Patient och restaurangkök, Skaraborgs sjukhus, säger att Skas följer Västra Götalandregionens utveckling.

– Medvetenheten har ökat sedan vi började göra mätningarna. Det här är en viktig fråga, både ekonomiskt och miljömässigt, säger han.

Lagar efter prognoser

Matsvinnet kan uppstå på flera olika nivåer. Det förekommer svinn både när maten lagas och när patienter inte äter upp. Patienterna har också två rätter att välja mellan. När en maträtt är populär kan det bli rester kvar av den andra.

– Vi kan inte veta på förhand vad de kommer att välja. Sedan har vi ett cook- and chill-system där vi lagar maten på måndagen och serverar den på onsdagen. Vi går på prognoser och kan inte säkert veta hur många patienter som finns på avdelningarna. Ett visst svinn kommer vi att ha. Det kommer vi inte ifrån, säger Claes Bergman.

Fel portionsstorlekar är ett annat skäl till att mat går till spillo. I dag serverar Skaraborgs sjukhus mat i tre olika portionsstorlekar. Claes Bergman påpekar vikten av att rätt patient serveras rätt mängd mat.

– Vi har patienter som på grund av sin sjukdom inte orkar äta upp eller äta alls. Det är viktigt att det finns en fungerande dialog mellan avdelningarna och köket.

Västra Götalandsregionens målsättning är att halvera matsvinnet fram till 2016.

Matsvinnet inom Västra Götalandsregionen fortsätter att minska. Sedan mätningarna startade i höstas har svinnet minskat med tolv procent. Det finns ännu inga siffror från senaste mätningen för Skaraborgs sjukhus, men Claes Bergman, sektionschef på Patient och restaurangkök, Skaraborgs sjukhus, säger att Skas följer Västra Götalandregionens utveckling.

– Medvetenheten har ökat sedan vi började göra mätningarna. Det här är en viktig fråga, både ekonomiskt och miljömässigt, säger han.

Lagar efter prognoser

Matsvinnet kan uppstå på flera olika nivåer. Det förekommer svinn både när maten lagas och när patienter inte äter upp. Patienterna har också två rätter att välja mellan. När en maträtt är populär kan det bli rester kvar av den andra.

– Vi kan inte veta på förhand vad de kommer att välja. Sedan har vi ett cook- and chill-system där vi lagar maten på måndagen och serverar den på onsdagen. Vi går på prognoser och kan inte säkert veta hur många patienter som finns på avdelningarna. Ett visst svinn kommer vi att ha. Det kommer vi inte ifrån, säger Claes Bergman.

Fel portionsstorlekar är ett annat skäl till att mat går till spillo. I dag serverar Skaraborgs sjukhus mat i tre olika portionsstorlekar. Claes Bergman påpekar vikten av att rätt patient serveras rätt mängd mat.

– Vi har patienter som på grund av sin sjukdom inte orkar äta upp eller äta alls. Det är viktigt att det finns en fungerande dialog mellan avdelningarna och köket.

Västra Götalandsregionens målsättning är att halvera matsvinnet fram till 2016.

  • Axel Norén