05 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:28

Polischefen: Det är inte lågt i tak

Polischef tillbakavisar att ledningen har lågt i tak

Polischefen Anna-Karin Sjöstedt anser inte att det är lågt i tak eller att poliser inte vågar säga vad de tycker.
– Jag upplever det inte så. Tvärtom är det vikigt att alla bidrar med synpunkter.

Anna-Karin Sjöstedt är normalt biträdande områdeschef i Skaraborg, men eftersom Johnny Calvin, den ordinarie chefen är semesterledig, är det hon som får bemöta kritiken från Per Gustafsson.

– Jag upplever inte att vi i ledningen har lågt i tak och att vi på så sätt hindrar yttrandefriheten, jag delar inte alls den uppfattningen. Tvärtom anser vi att det är viktigt att alla bidrar med sina synpunkter för att verksamheten ska utvecklas.

Anna-Karin Sjöstedt förstår inte heller om poliser skulle låta bli att säga vad de tycker för att de är rädda för repressalier.

– Det är nog större farhågor än fakta.

Gällande sommarschemat är Sjöstedt medveten om att det är tufft.

– Men det bottnar i personalens önskan om två semesterperioder. Semesterlistan innebär inte mer total arbetstid, men arbetspassen är kortare och det blir mindre vila mellan passen. Det är färre grupper som ska täcka bemanningen.

Måste hålla minimibemanning

Att poliser kallas in på en ledig helg efter att ha arbetat de tre tidigare beror enligt Sjöstedt på att man måste hålla en minimibemanning.

– Vi kan ju inte stänga vår verksamhet utan tvingas då beordra in personal på övertid – även om det ibland finns frivilliga – och de blir ju de som jobbar, inte de som har semester.

Om kritiken gällande A-, B-, och C-poliser säger Sjöstedt att hon har viss förståelse för den.

– Någon bedömning av individer är nödvändig för att uppnå det som är överenskommet – individuell lön. Processen kring den har inte varit optimal utan har präglats av osäkerhet och tidspress vilket medfört förenklade åtgärder såsom bedömning i bra, bättre och bäst.

Anna-Karin Sjöstedt är normalt biträdande områdeschef i Skaraborg, men eftersom Johnny Calvin, den ordinarie chefen är semesterledig, är det hon som får bemöta kritiken från Per Gustafsson.

– Jag upplever inte att vi i ledningen har lågt i tak och att vi på så sätt hindrar yttrandefriheten, jag delar inte alls den uppfattningen. Tvärtom anser vi att det är viktigt att alla bidrar med sina synpunkter för att verksamheten ska utvecklas.

Anna-Karin Sjöstedt förstår inte heller om poliser skulle låta bli att säga vad de tycker för att de är rädda för repressalier.

– Det är nog större farhågor än fakta.

Gällande sommarschemat är Sjöstedt medveten om att det är tufft.

– Men det bottnar i personalens önskan om två semesterperioder. Semesterlistan innebär inte mer total arbetstid, men arbetspassen är kortare och det blir mindre vila mellan passen. Det är färre grupper som ska täcka bemanningen.

Måste hålla minimibemanning

Att poliser kallas in på en ledig helg efter att ha arbetat de tre tidigare beror enligt Sjöstedt på att man måste hålla en minimibemanning.

– Vi kan ju inte stänga vår verksamhet utan tvingas då beordra in personal på övertid – även om det ibland finns frivilliga – och de blir ju de som jobbar, inte de som har semester.

Om kritiken gällande A-, B-, och C-poliser säger Sjöstedt att hon har viss förståelse för den.

– Någon bedömning av individer är nödvändig för att uppnå det som är överenskommet – individuell lön. Processen kring den har inte varit optimal utan har präglats av osäkerhet och tidspress vilket medfört förenklade åtgärder såsom bedömning i bra, bättre och bäst.