06 jul 2014 11:00

23 jan 2015 15:46

Unga hjälper unga må bättre

Utvecklar kommunen på sommarlovet

Många unga mår dåligt. Men skolutbyten och fler test kan ändra på det. Och man kan påverka mer än man tror. Det säger unga kommunutvecklare som har jobbat med frågan under tre veckor.

Fördomar, stress i skolan och att inte vara med i en gemenskap är bara några exempel på saker som gör att många ungdomar mår psykiskt dåligt. Det vill nio unga kommunutvecklare hjälpa till att ändra på. Som feriearbete har de under tre veckor läst rapporter, lyssnat på föreläsningar och gjort studiebesök. Resultatet är en handlingsplan full med konkreta tips till politiker, skola och andra som arbetar med ungdomar.

Kommunutvecklarna är alla mellan 15 och 17 år gamla, och de kommer från olika delar av kommunen. De tycker att det finns för mycket fördomar i Skövde, Stöpenbor kallas för bönder och en del tror att det är farligt att åka till Ryd. Det vill ungdomarna ändra på och de har flera förslag på hur det ska gå till.

– Några elever från olika skolor kan byta plats med varandra, det behöver inte vara längre än under någon vecka, säger Emanuel Melker.

– Och i stället för att en fritidsgård åker till sommarland till exempel, kan flera åka samtidigt. Då lär man känna nya, säger Tor Eriksson.

Stressen i skolan kan mildras genom att testa elevernas kunskap oftare, i stället för genom få stora prov i slutet av terminen.

– Det är något lärarna måste ta ansvar för, säger Emma Berg.

Dessutom vill man att elevråden ska tas på större allvar.

– Vi har sett att man kan påverka mer än man tror under de här veckorna, säger Anna Pettersson.

Förra året var första gången som Skövde kommun ordnade feriearbete för unga kommunutvecklare. Det blev en framgång direkt.

– Förra årets rapport ligger fortfarande kvar på skrivbordet hos många politiker, säger Emanuel Melker.

– Vi hoppas att det ska gå lika bra för vår rapport, att politikerna inser att de faktiskt måste göra något, säger Anna Pettersson.

– Även om inte allt genomförs har vi iallafall visat vad vi tycker skulle behövas, säger Anthon Brunzell.

Fördomar, stress i skolan och att inte vara med i en gemenskap är bara några exempel på saker som gör att många ungdomar mår psykiskt dåligt. Det vill nio unga kommunutvecklare hjälpa till att ändra på. Som feriearbete har de under tre veckor läst rapporter, lyssnat på föreläsningar och gjort studiebesök. Resultatet är en handlingsplan full med konkreta tips till politiker, skola och andra som arbetar med ungdomar.

Kommunutvecklarna är alla mellan 15 och 17 år gamla, och de kommer från olika delar av kommunen. De tycker att det finns för mycket fördomar i Skövde, Stöpenbor kallas för bönder och en del tror att det är farligt att åka till Ryd. Det vill ungdomarna ändra på och de har flera förslag på hur det ska gå till.

– Några elever från olika skolor kan byta plats med varandra, det behöver inte vara längre än under någon vecka, säger Emanuel Melker.

– Och i stället för att en fritidsgård åker till sommarland till exempel, kan flera åka samtidigt. Då lär man känna nya, säger Tor Eriksson.

Stressen i skolan kan mildras genom att testa elevernas kunskap oftare, i stället för genom få stora prov i slutet av terminen.

– Det är något lärarna måste ta ansvar för, säger Emma Berg.

Dessutom vill man att elevråden ska tas på större allvar.

– Vi har sett att man kan påverka mer än man tror under de här veckorna, säger Anna Pettersson.

Förra året var första gången som Skövde kommun ordnade feriearbete för unga kommunutvecklare. Det blev en framgång direkt.

– Förra årets rapport ligger fortfarande kvar på skrivbordet hos många politiker, säger Emanuel Melker.

– Vi hoppas att det ska gå lika bra för vår rapport, att politikerna inser att de faktiskt måste göra något, säger Anna Pettersson.

– Även om inte allt genomförs har vi iallafall visat vad vi tycker skulle behövas, säger Anthon Brunzell.

  • Karin Bäcklund