08 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

Snart stannar produktionen

VOLVO: Semestern närmar sig för industrin

Nästa vecka slår Volvobolagen av på produktionstakten i sina Skövdefabriker. I stället flyttas fokus mot det årliga sommarunderhållet av maskiner och arbetsredskap.

Industrisemester må vara ett uttryck som används mer och mer sällan, men det speglar fortfarande den period då flest industriarbetare har semester.

Och den perioden inleds nästa vecka. I Skövde blir tusentals anställda inom de båda Volvobolagen, Powertrain och Personvagnar, semesterfirare samtidigt som produktionen trappas ner.

– Vi stänger ner för underhåll under fyra veckor. Den allra mesta produktionen ligger nere under sommaren, på så väl gjuteriet som bearbetningen och monteringen, säger Åse Hallencreutz, som är kommunikationsansvarig vid Volvo Powertrain i Skövde.

Verksamhet ändå

Men det kommer ändå att pågå verksamhet vid företagets fabrik i Skövde. För över sommaren och semesterperioden passar företaget på att se över arbetsredskapen och maskinerna lite extra.

– Men det sker underhåll resten av året också. Vi har dels operatörsunderhåll, då varje operatör underhåller sin station med viss regelbundenhet, och sedan planerat underhåll som sker då och då, säger Åse Hallencreutz.

Nu på fredag eftermiddag stannar smältningen av men produktionen på Volvo Powertrain pågår så länge det finns material från gjuteriet.

Samma på PV

På det andra Volvobolaget i Skövde, Volvo Personvagnar, stannar också produktionen av under sommaren.

– Nästa vecka kör vi produktion men inte på alla flöden, utan då har vi fokus på fyrcylindriga flöden, säger Elisabeth Kraft, som är kommunikationsansvarig.

Veckan därpå, vecka 30, har produktionen stannat av och då sker heller inga utleveranser från fabriken. Däremot sker fortfarande en del bearbetning.

– Vi bygger upp lager och buffertar. Vecka 31 är det samma sak och vecka 32 startar produktionen upp igen, säger Elisabeth Kraft.

Precis som på Powertrain sker det större och omfattande underhåll av bolagets fabrik och maskiner under industrisemestern.

Volvo Personvagnar har också en fabrik i Floby och där ligger produktionen nere under vecka 29–31. Uppstart sker vecka 32 och någon vecka senare ska allt rulla på i normalt tempo igen.

Industrisemester må vara ett uttryck som används mer och mer sällan, men det speglar fortfarande den period då flest industriarbetare har semester.

Och den perioden inleds nästa vecka. I Skövde blir tusentals anställda inom de båda Volvobolagen, Powertrain och Personvagnar, semesterfirare samtidigt som produktionen trappas ner.

– Vi stänger ner för underhåll under fyra veckor. Den allra mesta produktionen ligger nere under sommaren, på så väl gjuteriet som bearbetningen och monteringen, säger Åse Hallencreutz, som är kommunikationsansvarig vid Volvo Powertrain i Skövde.

Verksamhet ändå

Men det kommer ändå att pågå verksamhet vid företagets fabrik i Skövde. För över sommaren och semesterperioden passar företaget på att se över arbetsredskapen och maskinerna lite extra.

– Men det sker underhåll resten av året också. Vi har dels operatörsunderhåll, då varje operatör underhåller sin station med viss regelbundenhet, och sedan planerat underhåll som sker då och då, säger Åse Hallencreutz.

Nu på fredag eftermiddag stannar smältningen av men produktionen på Volvo Powertrain pågår så länge det finns material från gjuteriet.

Samma på PV

På det andra Volvobolaget i Skövde, Volvo Personvagnar, stannar också produktionen av under sommaren.

– Nästa vecka kör vi produktion men inte på alla flöden, utan då har vi fokus på fyrcylindriga flöden, säger Elisabeth Kraft, som är kommunikationsansvarig.

Veckan därpå, vecka 30, har produktionen stannat av och då sker heller inga utleveranser från fabriken. Däremot sker fortfarande en del bearbetning.

– Vi bygger upp lager och buffertar. Vecka 31 är det samma sak och vecka 32 startar produktionen upp igen, säger Elisabeth Kraft.

Precis som på Powertrain sker det större och omfattande underhåll av bolagets fabrik och maskiner under industrisemestern.

Volvo Personvagnar har också en fabrik i Floby och där ligger produktionen nere under vecka 29–31. Uppstart sker vecka 32 och någon vecka senare ska allt rulla på i normalt tempo igen.

  • Carl Johan Hjerpe