09 jul 2014 20:12

07 jan 2015 10:15

Anmäler Skövdeskola till Skolinspektionen

SKÖVDE

En vårdnadshavare anmäler en grundskola i Skövde kommun till Skolinspektionen. Den berörda eleven nådde inte målen i ett ämne, vilket enligt anmälaren beror på att skolan inte tagit sitt ansvar. Anmälaren hade velat se att eleven fick mer hjälp i undervisningen. I anmälan framgår det att läraren i ämnet ansett att eleven krävt för mycket hjälp på lektionerna.

Vårdnadshavaren ska ha begärt en åtgärdsplan för att komma till rätta med studieresultaten, men någon sådan ska inte ha upprättats enligt anmälan.

En vårdnadshavare anmäler en grundskola i Skövde kommun till Skolinspektionen. Den berörda eleven nådde inte målen i ett ämne, vilket enligt anmälaren beror på att skolan inte tagit sitt ansvar. Anmälaren hade velat se att eleven fick mer hjälp i undervisningen. I anmälan framgår det att läraren i ämnet ansett att eleven krävt för mycket hjälp på lektionerna.

Vårdnadshavaren ska ha begärt en åtgärdsplan för att komma till rätta med studieresultaten, men någon sådan ska inte ha upprättats enligt anmälan.