09 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

Röjning kan lösa myggproblemet vid Östen

SJÖN ÖSTEN: Fällor lindrar myggplågan

Tidigare led både människor och djur av myggplågan vid sjön Östen. Tack vare många myggfällor är tillvaron nu dräglig. Men det krävs omfattande röjningsarbeten för att helt få bukt med problemet.

Under flera år gick det inte att sitta ute vid sjön Östen. Det satte aggressiva översvämningsmyggor stopp för. I år är det betydligt lugnare.

– Men det är intensivt på vissa ställen fortfarande. Och vi vet inte hur sommaren kommer att se ut. Om det blir mycket regn och varmt så..., säger Monica Linnermo Jonsson, ordförande i Myggföreningen runt sjön Östen.

Hittills i år har föreningen samlat ihop ungefär 30 liter myggor.

– Det är mycket. Vi har fått mest där marken inte är skött.

Vill ha varmt och blött

För det är mycket marken det handlar om. Myggäggen kan ligga under jord i många år utan att kläckas och bara vänta på rätt förhållanden. När de dyker upp, det vill säga när både sjön och temperaturen stiger, är det klippt.

– Det är a och o att vi kan komma åt att röja. Vi måste komma åt äggen innan de kläcks, säger Inge Johansson, som har gjort precis det på sin sida av sjön, vid Flistad.

– Det har gjort stor nytta, säger Ewy Karlsson.

Dyrt arbete

Nu ska man hämta en totalfräs och förhoppningsvis kunna röja tuvor runt hela sjön. Problemet är att det kostar pengar.

– Det handlar om flera miljoner för att kunna göra det arbetet som skulle behövas, säger Inge Johansson.

Det finns andra lösningar att ta till, på kemisk väg. Men för att få hjälp måste myggplågan vara väldokumenterad, därför fryser man in alla myggor som fastnar i fällorna.

För två år sedan bildades myggföreningen. Sedan dess har den och dess 300 medlemmar fört en envis kamp mot myggorna. Man har till exempel, efter påtryckningar, fått ekonomisk hjälp av Skövde, Mariestad och Töreboda kommuner. Den har lett till att man nu har 50 myggfällor som redan är utplacerade eller snart ska sättas ut.

– Det är en förutsättning för att vi ska kunna bo kvar här, och ha betande djur vid sjön, säger Monica Linnermo Jonsson.

Fällorna lurar myggen

Fällorna sitter så nära sjön som möjligt, i områden där man vet att det brukar vara mycket mygg. I fällan sitter en gasoldriven fläkt som suger in myggorna, om de inte flyger in på eget bevåg, inlockade av ett doftämne som luktar människa eller djur. Dessutom blir gasol koldioxid när den bryts ner. Precis som vår utandningsluft.

Gasolen räcker i tre veckor. Men fällan måste ses till dagligen. Påsen kan behöva tömmas eller också kan något ha fastnat så att fällan inte fungerar.

– Det är ett stort jobb för en liten förening, säger Monica Linnermo Jonsson.

Under flera år gick det inte att sitta ute vid sjön Östen. Det satte aggressiva översvämningsmyggor stopp för. I år är det betydligt lugnare.

– Men det är intensivt på vissa ställen fortfarande. Och vi vet inte hur sommaren kommer att se ut. Om det blir mycket regn och varmt så..., säger Monica Linnermo Jonsson, ordförande i Myggföreningen runt sjön Östen.

Hittills i år har föreningen samlat ihop ungefär 30 liter myggor.

– Det är mycket. Vi har fått mest där marken inte är skött.

Vill ha varmt och blött

För det är mycket marken det handlar om. Myggäggen kan ligga under jord i många år utan att kläckas och bara vänta på rätt förhållanden. När de dyker upp, det vill säga när både sjön och temperaturen stiger, är det klippt.

– Det är a och o att vi kan komma åt att röja. Vi måste komma åt äggen innan de kläcks, säger Inge Johansson, som har gjort precis det på sin sida av sjön, vid Flistad.

– Det har gjort stor nytta, säger Ewy Karlsson.

Dyrt arbete

Nu ska man hämta en totalfräs och förhoppningsvis kunna röja tuvor runt hela sjön. Problemet är att det kostar pengar.

– Det handlar om flera miljoner för att kunna göra det arbetet som skulle behövas, säger Inge Johansson.

Det finns andra lösningar att ta till, på kemisk väg. Men för att få hjälp måste myggplågan vara väldokumenterad, därför fryser man in alla myggor som fastnar i fällorna.

För två år sedan bildades myggföreningen. Sedan dess har den och dess 300 medlemmar fört en envis kamp mot myggorna. Man har till exempel, efter påtryckningar, fått ekonomisk hjälp av Skövde, Mariestad och Töreboda kommuner. Den har lett till att man nu har 50 myggfällor som redan är utplacerade eller snart ska sättas ut.

– Det är en förutsättning för att vi ska kunna bo kvar här, och ha betande djur vid sjön, säger Monica Linnermo Jonsson.

Fällorna lurar myggen

Fällorna sitter så nära sjön som möjligt, i områden där man vet att det brukar vara mycket mygg. I fällan sitter en gasoldriven fläkt som suger in myggorna, om de inte flyger in på eget bevåg, inlockade av ett doftämne som luktar människa eller djur. Dessutom blir gasol koldioxid när den bryts ner. Precis som vår utandningsluft.

Gasolen räcker i tre veckor. Men fällan måste ses till dagligen. Påsen kan behöva tömmas eller också kan något ha fastnat så att fällan inte fungerar.

– Det är ett stort jobb för en liten förening, säger Monica Linnermo Jonsson.

  • Karin Bäcklund