11 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:46

Hårda krav på Attefallshus avskräcker

SMÅHUS: Många byggfrågor till kommunen

Hittills har bara två anmälningar om att bygga Attefallshus kommit in till kommunen. Många har ringt och fått veta vilka hårda krav som ställs. Det är dessutom inte tillåtet att bygga Attefallshus som bostad i större delen av Skövde.

Attefallshusen kan bidra till att lösa bostadsbristen och förenkla för människor, har det hetat från Alliansens håll. Byggbranschen lovordar den nya lagen och Villaägarnas riksförbund tror på ”200 000 nya bostadstillfällen”. Attefallshus, som fått namn efter bostadsministern Stefan Attefall (KD), på 25 kvadrat får användas som permanentbostad och som förråd eller garage.

I Skövde kommun ser det däremot ut som att byggboomen uteblir - trots bostadsbristen. Sedan lagen började gälla den 2 juli har bara två anmälningar kommit in till bygglovsenheten. Trots att Attefallshusen inte kräver bygglov är det i princip samma regler och kostnad som gäller som för bygglovspliktiga hus. Flera personer har ringt till kommunen och fått höra de hårda kraven.

– Det är ju många som hör av sig och det är många som hört av sig innan. De frågar framför allt om vilka handlingar som ska in och vad som krävs. De flesta är inte intresserade av att bygga som bostadshus utan som förråd eller carport, säger Stefan Lilja, byggnadsinspektör.

Vill undvika krångel

Håkan Dartman från Igelstorp tänker bygga ett Attefallshus på sin tomt för att ha som förvar. Ritningarna som han var tvungen att skicka lyckades han få gratis via kontakter.

– Jag reparerar möbler och håller på mycket med skinn, det blir en massa material som man måste husera, säger han. Jag tycker möjligheten är jättebra, bara det inte blir för krångligt.

Ett Attefallshus får byggas utan hänsyn till detaljplanen. Men det krävs en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked, precis som för bygglov. Starbeskedet kostar runt 3000 kronor för exempelvis garage och uppåt 6000 för bostadshus. Skillnaden i pris är inte stor om man jämför med vad ett bygglov för en komplementbyggnad på 25 kvadratmeter kostar.

– Tänker man sig bygglov för en komplementbyggnad så skulle det gå på runt 5000 kronor, säger Stefan Lilja.

Försvaret stoppar

Utöver kostnaden finns få ställen i kommunen där ett Attefallshus får byggas som bostad utan bygglov. I bara två områden, ett vid Häggum och ett väster om Lerdala, är det tillåtet. Nästan hela Skövde kommun är nämligen ett influensområde åt Försvarsmakten vilket innebär att bygglov krävs.

Byggnadsnämndens ordförande Orvar Eriksson (C) påpekar att Attefallshuset är en tillgång men att kommunen och Förvarsmakten måste göra en överrenskommelse.

– Det är ett stort problem. Vi vet ju inte hur Försvarsmakten sätter sig emot, men jag har svårt att se att de sätter sig emot om vi har ett hus till i ett innerområde med 30 000 personer. Det slår i så fall i de yttre områdena, säger Orvar Eriksson.

Lagändring

Orvar Eriksson går till och med så långt så att han säger att om Försvarsmakten och kommunen inte kommer överrens behövs en ändring i lagen.

– Det blir en extra remissinstans. Nu är ju lagen inte så att militären ska kunna säga nej, för det skulle stoppa hela utvecklingen. Men om vi stör deras verksamhet så byggs det inte.

Eriksson råder i stället Skövdebor som vill bygga att vänta eftersom läget är osäkert. Han håller med om att skillnaden mellan att bygga ett Attefallshus och söka bygglov är liten.

Attefallshusen kan bidra till att lösa bostadsbristen och förenkla för människor, har det hetat från Alliansens håll. Byggbranschen lovordar den nya lagen och Villaägarnas riksförbund tror på ”200 000 nya bostadstillfällen”. Attefallshus, som fått namn efter bostadsministern Stefan Attefall (KD), på 25 kvadrat får användas som permanentbostad och som förråd eller garage.

I Skövde kommun ser det däremot ut som att byggboomen uteblir - trots bostadsbristen. Sedan lagen började gälla den 2 juli har bara två anmälningar kommit in till bygglovsenheten. Trots att Attefallshusen inte kräver bygglov är det i princip samma regler och kostnad som gäller som för bygglovspliktiga hus. Flera personer har ringt till kommunen och fått höra de hårda kraven.

– Det är ju många som hör av sig och det är många som hört av sig innan. De frågar framför allt om vilka handlingar som ska in och vad som krävs. De flesta är inte intresserade av att bygga som bostadshus utan som förråd eller carport, säger Stefan Lilja, byggnadsinspektör.

Vill undvika krångel

Håkan Dartman från Igelstorp tänker bygga ett Attefallshus på sin tomt för att ha som förvar. Ritningarna som han var tvungen att skicka lyckades han få gratis via kontakter.

– Jag reparerar möbler och håller på mycket med skinn, det blir en massa material som man måste husera, säger han. Jag tycker möjligheten är jättebra, bara det inte blir för krångligt.

Ett Attefallshus får byggas utan hänsyn till detaljplanen. Men det krävs en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked, precis som för bygglov. Starbeskedet kostar runt 3000 kronor för exempelvis garage och uppåt 6000 för bostadshus. Skillnaden i pris är inte stor om man jämför med vad ett bygglov för en komplementbyggnad på 25 kvadratmeter kostar.

– Tänker man sig bygglov för en komplementbyggnad så skulle det gå på runt 5000 kronor, säger Stefan Lilja.

Försvaret stoppar

Utöver kostnaden finns få ställen i kommunen där ett Attefallshus får byggas som bostad utan bygglov. I bara två områden, ett vid Häggum och ett väster om Lerdala, är det tillåtet. Nästan hela Skövde kommun är nämligen ett influensområde åt Försvarsmakten vilket innebär att bygglov krävs.

Byggnadsnämndens ordförande Orvar Eriksson (C) påpekar att Attefallshuset är en tillgång men att kommunen och Förvarsmakten måste göra en överrenskommelse.

– Det är ett stort problem. Vi vet ju inte hur Försvarsmakten sätter sig emot, men jag har svårt att se att de sätter sig emot om vi har ett hus till i ett innerområde med 30 000 personer. Det slår i så fall i de yttre områdena, säger Orvar Eriksson.

Lagändring

Orvar Eriksson går till och med så långt så att han säger att om Försvarsmakten och kommunen inte kommer överrens behövs en ändring i lagen.

– Det blir en extra remissinstans. Nu är ju lagen inte så att militären ska kunna säga nej, för det skulle stoppa hela utvecklingen. Men om vi stör deras verksamhet så byggs det inte.

Eriksson råder i stället Skövdebor som vill bygga att vänta eftersom läget är osäkert. Han håller med om att skillnaden mellan att bygga ett Attefallshus och söka bygglov är liten.

Nya regler för Attefallshus

Från den 2 juli 2014 gäller nya lagen om Attefallshus.

Komplementbostad på högst 25 kvadratmeter.

Huset ska kunna delas upp i exempelvis 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten.

Högsta taknockhöjd blir 4 meter.

Om huset byggs närmare 4,5 meter från tomtgräns förutsätts grannars godkännande.

Källa: Boverket