13 jul 2014 09:00

23 jan 2015 15:47

Svamp kostsamt för skaraborgare

Vill bekämpa kostsam sjukdom

Lantbrukare i Skaraborg förlorar mångmiljonbelopp när en envis svamp angriper spannmål. Nu hoppas Hushållningssällskapet få svar på hur man förhindrar svampinfektionen i ett stort forskningsprojekt.

Hur det blir i år vet man inte än. Men förra året var sommaren ganska torr, då var svampangreppen färre. Däremot gick så mycket som hälften av havren inte att använda till livsmedel 2011 och 2012. Det innebar en mångmiljonförlust för lantbrukare i Skaraborg.

– Det finns en viss risk att det blir mycket fusarium i år, eftersom det regnade mycket innan värmen kom, säger Björn Roland, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet.

Svampen fusarium infekterar spannmålet när det blommar. Om det sedan är fuktigt när spannmålet ska skördas är risken stor att det bildas toxiner, gifter som kallas DON. Om DON-halterna är för höga går det inte att använda grödan till livsmedel, utan den klassas som foder eller, i värsta fall, bränsle.

Gör fältförsök

I projektet gör man ett antal fältförsök, bland annat genom att undersöka om det blir mer svamp på ett fält med tätt odlad gröda.

– Då blir det ju fuktigare. Vi såg inga sådana skillnader förra året, men man måste ju göra försöken flera år.

Man provar också när kemisk bekämpning har bäst effekt och hur DON-halten varierar på ett stort fält.

– Vi försöker se om det finns några samband, för vi har sett att det har varit stora variationer inom ett fält. Det gör vi genom att till exempel ta jordprover, säger Björn Roland.

Alla spannmål kan drabbas av fusarium, men problemet är störst när det gäller havre eftersom det påverkar betalningen mest då.

DON står för Deoxynivalenol och kan ge illamående, magsmärtor och diarré.

Projektet finansieras i huvudsak av Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Sparbanksstiftelsen Lidköping.

Hur det blir i år vet man inte än. Men förra året var sommaren ganska torr, då var svampangreppen färre. Däremot gick så mycket som hälften av havren inte att använda till livsmedel 2011 och 2012. Det innebar en mångmiljonförlust för lantbrukare i Skaraborg.

– Det finns en viss risk att det blir mycket fusarium i år, eftersom det regnade mycket innan värmen kom, säger Björn Roland, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet.

Svampen fusarium infekterar spannmålet när det blommar. Om det sedan är fuktigt när spannmålet ska skördas är risken stor att det bildas toxiner, gifter som kallas DON. Om DON-halterna är för höga går det inte att använda grödan till livsmedel, utan den klassas som foder eller, i värsta fall, bränsle.

Gör fältförsök

I projektet gör man ett antal fältförsök, bland annat genom att undersöka om det blir mer svamp på ett fält med tätt odlad gröda.

– Då blir det ju fuktigare. Vi såg inga sådana skillnader förra året, men man måste ju göra försöken flera år.

Man provar också när kemisk bekämpning har bäst effekt och hur DON-halten varierar på ett stort fält.

– Vi försöker se om det finns några samband, för vi har sett att det har varit stora variationer inom ett fält. Det gör vi genom att till exempel ta jordprover, säger Björn Roland.

Alla spannmål kan drabbas av fusarium, men problemet är störst när det gäller havre eftersom det påverkar betalningen mest då.

DON står för Deoxynivalenol och kan ge illamående, magsmärtor och diarré.

Projektet finansieras i huvudsak av Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Sparbanksstiftelsen Lidköping.

  • Karin Bäcklund