14 jul 2014 19:39

07 jan 2015 10:16

Patient skadad på sjukhustoalett

VÅRD

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot Skaraborgs sjukhus i Skövde efter att en patient med låga blodvärden, yrsel och magsår lämnats ensam på en toalett på kirurgiska akutvårdsavdelningen, Kava. Patienten, som var över 65 år och bedömdes som svag, föll inne på toaletten och ådrog sig huvudskador i fallet. IVO bedömer att skadan hade kunnat undvikas, och att Skas Skövde inte hade gjort någon riskbedömning, trots patientens symtom och ålder. Dessutom skrevs inte någon avvikelse- eller Lex Maria-anmälan i samband med fallskadan.

Efter händelsen har Skas Skövde vidtagit åtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot Skaraborgs sjukhus i Skövde efter att en patient med låga blodvärden, yrsel och magsår lämnats ensam på en toalett på kirurgiska akutvårdsavdelningen, Kava. Patienten, som var över 65 år och bedömdes som svag, föll inne på toaletten och ådrog sig huvudskador i fallet. IVO bedömer att skadan hade kunnat undvikas, och att Skas Skövde inte hade gjort någon riskbedömning, trots patientens symtom och ålder. Dessutom skrevs inte någon avvikelse- eller Lex Maria-anmälan i samband med fallskadan.

Efter händelsen har Skas Skövde vidtagit åtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden.