14 jul 2014 17:00

23 jan 2015 15:47

Vill satsa på framtidsjobb

HÖGSKOLAN: Tusentals nya dataspelsjobb

Dataspelsbranschen kan bli framtiden för Skövde, Skaraborg och hela Sverige. Med rätt satsningar skulle tiotusentals jobb kunna skapas. Det säger högskolans rektor Sigbritt Karlsson.

– Det finns ett stort intresse för dataspelsbranschen just nu, både för spel, men också för hjälpmedel för lärande och träning, säger Sigbritt Karlsson.

I en artikel på prestigefulla DN debatt skriver hon, tillsammans med andra representanter för Högskolan i Skövde och Dataspelsbranschen, att man skulle kunna skapa tiotusentals nya jobb om man bara satsade mer pengar på dataspelsbranschen. Det handlar om fler utbildningsplatser, företagsnära forskning och mer stöd till nya företag.

– Det är ett nytt område där vi har möjlighet att sysselsätta många i framtiden, säger Sigbritt Karlsson.

Det skulle inte minst vara viktigt för näringslivet i Skaraborg, som till stor del består av lantbruk och tillverkningsindustri. I Skövde finns i dag 21 spelutvecklingsföretag, de flesta är startade av tidigare studenter.

– I dag arbetar 2 000 personer i dataspelsbranschen. Vi tror att de skulle kunna vara 20 000 om tio år.

Men Sigbritt Karlsson tror att det finns en risk att Sverige inte får behålla företagen i landet i längden.

– Det är svårt för företagen att hitta till exempel hitta duktiga programmerare.

Hon vill att regeringen bidrar till fler utbildningsplatser. I höst finns det 200 platser på dataspelsutbildningen i Skövde. Ungefär 4 000 personer sökte, dubbelt så många som till Stockholms motsvarighet.

– Det säger en del om vårt program. Många unga vet att vi har en god grund att stå på och att det finns en kreativ miljö här.

Om platserna blev fler skulle inte bara branschen, utan även Skövde, kunna växa.

– Det flyttar hit många unga människor som inte har någon anknytning till Skövde, en del av dem blir kvar.

Då är det viktigt att man stöttar efter utbildningen.

– Vi tycker att Vinnova borde få i uppdrag att erbjuda större möjligheter till stöd till nya dataspelsföretag, säger Sigbritt Karlsson.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och investerar varje år 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

– Det finns ett stort intresse för dataspelsbranschen just nu, både för spel, men också för hjälpmedel för lärande och träning, säger Sigbritt Karlsson.

I en artikel på prestigefulla DN debatt skriver hon, tillsammans med andra representanter för Högskolan i Skövde och Dataspelsbranschen, att man skulle kunna skapa tiotusentals nya jobb om man bara satsade mer pengar på dataspelsbranschen. Det handlar om fler utbildningsplatser, företagsnära forskning och mer stöd till nya företag.

– Det är ett nytt område där vi har möjlighet att sysselsätta många i framtiden, säger Sigbritt Karlsson.

Det skulle inte minst vara viktigt för näringslivet i Skaraborg, som till stor del består av lantbruk och tillverkningsindustri. I Skövde finns i dag 21 spelutvecklingsföretag, de flesta är startade av tidigare studenter.

– I dag arbetar 2 000 personer i dataspelsbranschen. Vi tror att de skulle kunna vara 20 000 om tio år.

Men Sigbritt Karlsson tror att det finns en risk att Sverige inte får behålla företagen i landet i längden.

– Det är svårt för företagen att hitta till exempel hitta duktiga programmerare.

Hon vill att regeringen bidrar till fler utbildningsplatser. I höst finns det 200 platser på dataspelsutbildningen i Skövde. Ungefär 4 000 personer sökte, dubbelt så många som till Stockholms motsvarighet.

– Det säger en del om vårt program. Många unga vet att vi har en god grund att stå på och att det finns en kreativ miljö här.

Om platserna blev fler skulle inte bara branschen, utan även Skövde, kunna växa.

– Det flyttar hit många unga människor som inte har någon anknytning till Skövde, en del av dem blir kvar.

Då är det viktigt att man stöttar efter utbildningen.

– Vi tycker att Vinnova borde få i uppdrag att erbjuda större möjligheter till stöd till nya dataspelsföretag, säger Sigbritt Karlsson.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och investerar varje år 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

  • Karin Bäcklund