16 jul 2014 12:11

23 jan 2015 15:28

Kräver utredning av gasläckage på Volvo

Arbetsmiljöverket kräver nu en utredning av olyckan på Volvo då två personer skadades i samband med ett gasutsläpp.

Det var 4 juli som två anställda fick föras till Skaraborgs sjukhus i Skövde efter ett läckage av den giftiga gasen kolmonoxid.

Enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket, som Volvo powertrain gjorde efter utsläppet, så var det i samband med en omstart av kupolugnen i gjuteriet som ugnsgaser läckte ut ut reningsanläggningen.

Två anställda kände snabbt att de påverkats av kolmonixidgasen och tog sig ut från området. Räddningstjänsten larmades och de beställde i sin tur ambulans åt de båda.

Efter sex timmars observation och provtagningar kunde de båda lämna sjukhuset.

Arbetsmiljöverket kräver nu att Volvo utreder olyckan för att se vilka faktorer som låg bakom händelsen, vilka eventuella åtgärder som vidtagits och hur liknande incidenter ska undvikas i framtiden. Senast 1 september vill myndigheten ha Volvos utredning.

Det var 4 juli som två anställda fick föras till Skaraborgs sjukhus i Skövde efter ett läckage av den giftiga gasen kolmonoxid.

Enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket, som Volvo powertrain gjorde efter utsläppet, så var det i samband med en omstart av kupolugnen i gjuteriet som ugnsgaser läckte ut ut reningsanläggningen.

Två anställda kände snabbt att de påverkats av kolmonixidgasen och tog sig ut från området. Räddningstjänsten larmades och de beställde i sin tur ambulans åt de båda.

Efter sex timmars observation och provtagningar kunde de båda lämna sjukhuset.

Arbetsmiljöverket kräver nu att Volvo utreder olyckan för att se vilka faktorer som låg bakom händelsen, vilka eventuella åtgärder som vidtagits och hur liknande incidenter ska undvikas i framtiden. Senast 1 september vill myndigheten ha Volvos utredning.