16 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:28

"Lönesamtalen har inte gått bra"

Ledningen tycker inte arbetsmiljön är dålig

Polischefen Anna-Karin Sjöstedt tycker att debatten om arbetsvillkoren för poliser i yttre tjänst är viktig. Hon säger att ledningen lyssnar på kritiken men att de arbetstids- och lönesamtal som utförts hade kunnat gå bättre.

Anna-Karin Sjöstedt, biträdande områdeschef för polisen i Skaraborg, är medveten om det utbredda missnöje som råder hos anställda i yttre tjänst. Däremot har hon svårt att se att arbetsmiljön skulle vara så dålig som beskrivs.

– Jag tror att det är svårt att uttrycka generellt hur arbetsmiljön är, men många av sakerna som är en besvikelse leder till frustration. Delvis så förstår jag den frustrationen. Det är påverkanskraven som jag inte håller med om, man kan vara missnöjd men vissa saker kan vi i ledningen inte göra något åt.

– Det är väl ingen hemlighet att det finns ett uppdämt missnöje om lönefrågan, och vi har haft arbetstidsamtal som fler hoppades mer på.

Arbetstiden kommer inte att förhandlas förrän 2015, vilket länspolismästaren meddelat. Anna-Karin Sjöstedt säger yttre poliser har möjligheten att prata med sina chefer om de är missnöjda.

Fem år utan samtal

Kritiken riktas också mot att anställda inte fått ha medarbetarsamtal med sina chefer i den utsträckning som behövs. En av poliserna som SLA varit i kontakt med har inte haft medarbetarsamtal på fem år. Anna-Karin Sjöstedt tror att det är ett möjligt scenario.

– Jag tror att det är fullt möjligt, om man bytt funktion och man bytt chefer. Det djupt olyckligt, det är viktigt att man påpekar detta, säger hon.

Angående betygsystemet med A-, B- och C-poliser, där C-poliser får mer lön, är Sjöstedt inte nöjd.

– Medarbetarna ska bedömas, det som ålagts oss har varit att meddela en individuell bedömning. Så här långt så tycker jag inte att systemet är bra, och det visste vi tidigare. Det har föregåtts av tidsnöd.

– Löner kommer alltid att vara föremål för tyckande och där individer tycker att de blivit felbedömda. Man måste titta på individen och lönen och jobba med det tillsammans, som det ser ut nu är det ett yxigt system. Vår revidering görs i oktober 2014. Vi gör vad vi kan för att det inte ska bli en sådan här sväng till.

Varför säger poliser att de har den sämsta arbetsgivaren?

– Jag kan se att det har varit många processer som har pågått samtidigt. Förändring är alltid otäckt, och lön är alltid en förändring.

Hur kan poliser i yttre tjänst få det bättre?

– Jag tror att vi skulle vara hjälpta av en större långsiktighet. Min bild är inte att vi haft för lite dialog. När man pratat med medarbetarna om vem som är närmsta chef så finns olika bilder. Det leder till en osäkerhet.

Anna-Karin Sjöstedt, biträdande områdeschef för polisen i Skaraborg, är medveten om det utbredda missnöje som råder hos anställda i yttre tjänst. Däremot har hon svårt att se att arbetsmiljön skulle vara så dålig som beskrivs.

– Jag tror att det är svårt att uttrycka generellt hur arbetsmiljön är, men många av sakerna som är en besvikelse leder till frustration. Delvis så förstår jag den frustrationen. Det är påverkanskraven som jag inte håller med om, man kan vara missnöjd men vissa saker kan vi i ledningen inte göra något åt.

– Det är väl ingen hemlighet att det finns ett uppdämt missnöje om lönefrågan, och vi har haft arbetstidsamtal som fler hoppades mer på.

Arbetstiden kommer inte att förhandlas förrän 2015, vilket länspolismästaren meddelat. Anna-Karin Sjöstedt säger yttre poliser har möjligheten att prata med sina chefer om de är missnöjda.

Fem år utan samtal

Kritiken riktas också mot att anställda inte fått ha medarbetarsamtal med sina chefer i den utsträckning som behövs. En av poliserna som SLA varit i kontakt med har inte haft medarbetarsamtal på fem år. Anna-Karin Sjöstedt tror att det är ett möjligt scenario.

– Jag tror att det är fullt möjligt, om man bytt funktion och man bytt chefer. Det djupt olyckligt, det är viktigt att man påpekar detta, säger hon.

Angående betygsystemet med A-, B- och C-poliser, där C-poliser får mer lön, är Sjöstedt inte nöjd.

– Medarbetarna ska bedömas, det som ålagts oss har varit att meddela en individuell bedömning. Så här långt så tycker jag inte att systemet är bra, och det visste vi tidigare. Det har föregåtts av tidsnöd.

– Löner kommer alltid att vara föremål för tyckande och där individer tycker att de blivit felbedömda. Man måste titta på individen och lönen och jobba med det tillsammans, som det ser ut nu är det ett yxigt system. Vår revidering görs i oktober 2014. Vi gör vad vi kan för att det inte ska bli en sådan här sväng till.

Varför säger poliser att de har den sämsta arbetsgivaren?

– Jag kan se att det har varit många processer som har pågått samtidigt. Förändring är alltid otäckt, och lön är alltid en förändring.

Hur kan poliser i yttre tjänst få det bättre?

– Jag tror att vi skulle vara hjälpta av en större långsiktighet. Min bild är inte att vi haft för lite dialog. När man pratat med medarbetarna om vem som är närmsta chef så finns olika bilder. Det leder till en osäkerhet.