17 jul 2014 09:00

07 jan 2015 10:16

Färre elever skolkar i Skövde

109 fick inget studiebidrag

Rekordmånga svenska elever skolkade förra läsåret. Men i Skövde är frånvaron betydligt lägre än i resten av landet. Trots det skolkade över 100 elever så mycket att de blev av med sina studiebidrag.

Förra läsåret förlorade 109 elever i Skövde sitt studiebidrag eftersom de hade för hög frånvaro. Sedan den 1 januari 2012 har reglerna skärpts och nu kan det räcka med fyra timmars upprepad frånvaro under en månad för att CSN inte ska betala ut något bidrag.

Trots det har nivån på skolket sjunkit lite jämfört med för två år sedan, då hade 4,1 procent av eleverna så hög frånvaro att deras studiebidrag drogs in under en eller flera månader. I år var siffran 3,9 procent.

Under läsåret fick totalt 21 164 elever i hela landet indragen studiehjälp på grund av skolk, det motsvarar 6,5 procent av alla elever.

I Karlsborg och Hjo skolkar man minst i Skaraborg. Där har inte en enda elev blivit av med studiebidraget. I landet skolkar stockholmare och gotlänningar mest. I Stockholm har nästan var tionde elev fått indraget studiebidrag. Drygt 60 procent av de som skolkar är killar.

Studiebidraget är på 1 050 kronor i månaden och betalas ut för tio av årets månader.

Förra läsåret förlorade 109 elever i Skövde sitt studiebidrag eftersom de hade för hög frånvaro. Sedan den 1 januari 2012 har reglerna skärpts och nu kan det räcka med fyra timmars upprepad frånvaro under en månad för att CSN inte ska betala ut något bidrag.

Trots det har nivån på skolket sjunkit lite jämfört med för två år sedan, då hade 4,1 procent av eleverna så hög frånvaro att deras studiebidrag drogs in under en eller flera månader. I år var siffran 3,9 procent.

Under läsåret fick totalt 21 164 elever i hela landet indragen studiehjälp på grund av skolk, det motsvarar 6,5 procent av alla elever.

I Karlsborg och Hjo skolkar man minst i Skaraborg. Där har inte en enda elev blivit av med studiebidraget. I landet skolkar stockholmare och gotlänningar mest. I Stockholm har nästan var tionde elev fått indraget studiebidrag. Drygt 60 procent av de som skolkar är killar.

Studiebidraget är på 1 050 kronor i månaden och betalas ut för tio av årets månader.

  • Karin Bäcklund