22 jul 2014 06:00

07 jan 2015 10:16

Hotfull student portas i två år

HÖGSKOLAN: Aggressiv får inte plugga

Den student som uppträtt mycket aggressivt och bland annat attackerat en lärare på Högskolan i Skövde får inte fortsätta på skolan. Han får inte antas till någon ny utbildning på någon högskola de närmaste två åren.

Studenten lider av en psykisk störning som gör att risken är stor att han skadar någon i framtiden. Det anser Högskolans avskiljandenämnd, HAN, som har fattat beslutet om avstängning.

Högskolan i Skövde har stängt av mannen under kortare perioder flera gånger, men det är bara HAN som kan stänga av studenter under längre tidsperioder. Redan i höstas stängde HAN av mannen preliminärt, men för att kunna fatta ett definitivt beslut krävdes ett läkarutlåtande.

Något sådant har man inte fått, men eftersom det har gått ett år sedan nämnden beslöt att mannen skulle undersökas kunde man fatta beslutet ändå.

Problemen har funnits runt mannen sedan han började studera i Skövde 2009. Sedan våren 2010 har han i perioder varit väldigt aggressiv. 2012 eskalerade mannens beteende och han fördes bort av polis vid ett tillfälle och var mycket hotfull mot en annan student vid ett annat.

Under en föreläsning attackerade han en lärare och hotade att kasta ut denne genom fönstret. För det, och för att han skadade läraren, dömdes han till skyddstillsyn av Skaraborgs tingsrätt. Det var andra gången han dömdes för att ha hotat någon.

Studenterna på samma program som mannen gick har upplevt situationen som mycket obehaglig och skolan har anlitat väktare för att kunna garantera deras säkerhet.

Redan i höstas avskiljde HAN mannen från Högskolan i Skövde, då överklagade han beslutet direkt. Mannen menar att det handlar om felaktiga anklagelser och rena indicier.

Studenten kan överklaga beslutet, det ska i så fall ske inom tre veckor. Alla som stängs av har rätt att få beslutat omprövat när två år har gått från det att beslutet fattades.

Studenten lider av en psykisk störning som gör att risken är stor att han skadar någon i framtiden. Det anser Högskolans avskiljandenämnd, HAN, som har fattat beslutet om avstängning.

Högskolan i Skövde har stängt av mannen under kortare perioder flera gånger, men det är bara HAN som kan stänga av studenter under längre tidsperioder. Redan i höstas stängde HAN av mannen preliminärt, men för att kunna fatta ett definitivt beslut krävdes ett läkarutlåtande.

Något sådant har man inte fått, men eftersom det har gått ett år sedan nämnden beslöt att mannen skulle undersökas kunde man fatta beslutet ändå.

Problemen har funnits runt mannen sedan han började studera i Skövde 2009. Sedan våren 2010 har han i perioder varit väldigt aggressiv. 2012 eskalerade mannens beteende och han fördes bort av polis vid ett tillfälle och var mycket hotfull mot en annan student vid ett annat.

Under en föreläsning attackerade han en lärare och hotade att kasta ut denne genom fönstret. För det, och för att han skadade läraren, dömdes han till skyddstillsyn av Skaraborgs tingsrätt. Det var andra gången han dömdes för att ha hotat någon.

Studenterna på samma program som mannen gick har upplevt situationen som mycket obehaglig och skolan har anlitat väktare för att kunna garantera deras säkerhet.

Redan i höstas avskiljde HAN mannen från Högskolan i Skövde, då överklagade han beslutet direkt. Mannen menar att det handlar om felaktiga anklagelser och rena indicier.

Studenten kan överklaga beslutet, det ska i så fall ske inom tre veckor. Alla som stängs av har rätt att få beslutat omprövat när två år har gått från det att beslutet fattades.

  • Karin Bäcklund