22 jul 2014 19:00

07 jan 2015 09:57

Foto: Roland Svensson

BILDSPEL: Packa picknickkorgen och dra till Berg

Området runt Berg är som gjort för sommarutflykter och strövtåg i olika naturreservat.
Här finns vattenfall, källor, ängar, betesmark, skog och ett övergivet alunbruk. Och massor med bra picknickställen.

Berg ligger på Billingens västsida, strax nordöst om Lerdala. Området är vackert med många hagar, ängar, stenmurar och skogsmarker.

Vattenfall vid gammal kvarn

I naturreservatet Silverfallet-Karlsfors kastar sig Karlsforsbäcken dånande utför stupet och ger, i alla fall på vårarna, ett dramatiskt intryck. Under sommaren brukar bäcken torka ut helt.

Men även om vattenmängden är blygsam eller obefintlig så är området vackert och väl värt ett besök. Förr bröts kalksten och alunskiffer i sluttningen och i dag vittnar de övergivna stenbrotten och kvarnruinerna om Karlsfors alunbruk och kalkbruk.

Är man i stället på jakt efter fornminnen så hittar man Såntorps gravfält utmed vägen mellan Eggby och Öglunda, en bit söder om Berg. Här finns även naturreservatet Eahagen-Öglunda ängar.

Plats för filminspelning

I området finns många naturreservat, och inte långt från Eahagen, en bit norrut mot Berg, ligger Lycke-Lilla Höjen.

Det består av ett mosaikartat kulturlandskap med åkrar, betesmarker och löv- och granskogar. Det var här man hittade miljön för Gudhems kloster i filmerna om Arn.

Från parkeringsplatsen vid Lycke-Lilla Höjen kan man följa vandringsleden till både Nolberget och Högsböla ängar.

Reservatet Nolberget Missunnebäcken ligger närmast och är en del av Billingens nordvästra brant. I sluttningen finns flera källor.

Linné was here

Strax norr om Berg finns reservatet Högsböla ängar där landskapet är präglat av slåtter och lövtäkt, och i dag sköts området med bland annat bete. Linné noterade de grönskande slåtterängarna redan 1746.

I området går Billingeleden och den korsar Högsböla ängar.

Källor: Länsstyrelsen i Västra Götaland och Svenska kyrkan.

Berg ligger på Billingens västsida, strax nordöst om Lerdala. Området är vackert med många hagar, ängar, stenmurar och skogsmarker.

Vattenfall vid gammal kvarn

I naturreservatet Silverfallet-Karlsfors kastar sig Karlsforsbäcken dånande utför stupet och ger, i alla fall på vårarna, ett dramatiskt intryck. Under sommaren brukar bäcken torka ut helt.

Men även om vattenmängden är blygsam eller obefintlig så är området vackert och väl värt ett besök. Förr bröts kalksten och alunskiffer i sluttningen och i dag vittnar de övergivna stenbrotten och kvarnruinerna om Karlsfors alunbruk och kalkbruk.

Är man i stället på jakt efter fornminnen så hittar man Såntorps gravfält utmed vägen mellan Eggby och Öglunda, en bit söder om Berg. Här finns även naturreservatet Eahagen-Öglunda ängar.

Plats för filminspelning

I området finns många naturreservat, och inte långt från Eahagen, en bit norrut mot Berg, ligger Lycke-Lilla Höjen.

Det består av ett mosaikartat kulturlandskap med åkrar, betesmarker och löv- och granskogar. Det var här man hittade miljön för Gudhems kloster i filmerna om Arn.

Från parkeringsplatsen vid Lycke-Lilla Höjen kan man följa vandringsleden till både Nolberget och Högsböla ängar.

Reservatet Nolberget Missunnebäcken ligger närmast och är en del av Billingens nordvästra brant. I sluttningen finns flera källor.

Linné was here

Strax norr om Berg finns reservatet Högsböla ängar där landskapet är präglat av slåtter och lövtäkt, och i dag sköts området med bland annat bete. Linné noterade de grönskande slåtterängarna redan 1746.

I området går Billingeleden och den korsar Högsböla ängar.

Källor: Länsstyrelsen i Västra Götaland och Svenska kyrkan.