22 jul 2014 12:15

07 jan 2015 10:16

Måste spara på vattnet

Först eldningsförbud, nu också bevattningsförbud. Det är torrt i Skövdetrakten.

Många sjöar och vattendrag har betydligt lägre flöden än normalt. Det torra och varma sommarvädret slår hårt och grundvattennivåerna är under det normala.

– Det är viktigt att vi börjar spara på vattnet nu, annars kan det få konsekvenser för djur- och växtlivet, säger Patrik Alm, länsstyrelsens vattenvårdsenhet.

Lägre vattenstånd kan till exempel leda till att vattnet inte syresätts i tillräckligt hög grad och att fiskar inte kan förflytta sig eller hitta mat.

För en vecka sedan var vattenflödet i Ösan 390 liter per sekund, hyfsat rikligt enligt Mats Rydgård, vattenvårdsenheten. Nu är det antagligen lite sämre. Men bevattningsföreningen får ta vatten ur ån ner till 150 liter per sekund, så det finns fortfarande lite att spela på.

– Därför är det viktigt att de som inte har tillstånd slutar i god tid. Man ska inte hålla på med mer eller mindre onödig bevattning av en gräsmatta till exempel.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över grund- och ytvatten och kan förbjuda uttag av vatten.

– Men det kommunala vattnet bestämmer varje kommun över.

Det är viktigt att länsstyrelsens föreskrifter följs, inte bara för naturens skull.

– Om grundvattennivån blir för låg kan privata brunnar också gå torra, säger Patrik Alm.

Länsstyrelsen räknar med att vattennivåerna ska sjunka ännu mer. Det regn som enligt SMHI eventuellt är på gång räcker inte.

– Det behöver komma en hel del. Det lyser rött framöver i prognoserna, säger Mats Rydgård.

Sedan helgen råder eldningsförbud i stora delar av Skövde kommun. Om det inte kommer regn snart bedömer brandkåren att det framåt nästa helg kan vara extremt stor risk för bränder.

Många sjöar och vattendrag har betydligt lägre flöden än normalt. Det torra och varma sommarvädret slår hårt och grundvattennivåerna är under det normala.

– Det är viktigt att vi börjar spara på vattnet nu, annars kan det få konsekvenser för djur- och växtlivet, säger Patrik Alm, länsstyrelsens vattenvårdsenhet.

Lägre vattenstånd kan till exempel leda till att vattnet inte syresätts i tillräckligt hög grad och att fiskar inte kan förflytta sig eller hitta mat.

För en vecka sedan var vattenflödet i Ösan 390 liter per sekund, hyfsat rikligt enligt Mats Rydgård, vattenvårdsenheten. Nu är det antagligen lite sämre. Men bevattningsföreningen får ta vatten ur ån ner till 150 liter per sekund, så det finns fortfarande lite att spela på.

– Därför är det viktigt att de som inte har tillstånd slutar i god tid. Man ska inte hålla på med mer eller mindre onödig bevattning av en gräsmatta till exempel.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över grund- och ytvatten och kan förbjuda uttag av vatten.

– Men det kommunala vattnet bestämmer varje kommun över.

Det är viktigt att länsstyrelsens föreskrifter följs, inte bara för naturens skull.

– Om grundvattennivån blir för låg kan privata brunnar också gå torra, säger Patrik Alm.

Länsstyrelsen räknar med att vattennivåerna ska sjunka ännu mer. Det regn som enligt SMHI eventuellt är på gång räcker inte.

– Det behöver komma en hel del. Det lyser rött framöver i prognoserna, säger Mats Rydgård.

Sedan helgen råder eldningsförbud i stora delar av Skövde kommun. Om det inte kommer regn snart bedömer brandkåren att det framåt nästa helg kan vara extremt stor risk för bränder.

  • Karin Bäcklund