22 jul 2014 11:00

23 jan 2015 15:47

Oas för öppen livsåskådning

På Kosmosgården eftersträvas ett samhälle som gynnar varandra. Genom respekt för naturen och en vegetarisk livshållning uppnår vi en ödmjuk värld. En andlig vetenskap som förenar förnuft med känsla.

Efter att ha kommit i kontakt med tankar från den danska författaren Martinus Thomsen startades Kosmosgården upp 1952 av Sigbritt Therner och Sture Enby.

– Hon var sjuk i hela sitt liv och blev därför väldigt intresserad av hälsa. De hade tänkt starta upp en koloni med ekologisk odling och vegetarisk kosthållning. Från mitten på 50- talet blev det mer och mer inslag av Martinus tankar. Under 70- talet minskade verksamheten men sköt fart igen på 90- talet, berättar Ulf Sandström, arrangör.

Formellt sett sköts allting utifrån en ekonomisk förening som äger huset och ansvarar för fysiskt underhåll, men i själva verket finns inget krav på medlemskap.

– Det är mer lagstiftat. Allting drivs ideellt av ett kollektiv. Verksamheten är föreningsfri, vi gör ingen skillnad. Det är snarare en gemenskap, alla är medlemmar, förklarar Ulf Sandström.

Fri tolkning

Mellan Skövde och Varnhem ligger gården inbäddad bland lupiner och vildvuxen natur. Besökare hälsas välkomna med en handmålad träskylt. I köket hänger en tavla med broderade bokstäver; Allt är gott.

– Det mest betydelsefulla budskapet är kärleken. I grund och botten finns ingen ondska. Vi kan skapa en samvaro som gynnar varandra.

– I åskådningen finns ingen auktoritet, det är helt fritt att tolka utifrån livet och egna erfarenheter Martinus säger att du ska inte tro, ta reda på vad som är sant för dig, uttrycker Ulf.

Klarspråk

På Kosmosgården hålls kurser som bland annat handlar om sexualitet, kreativitet, livet och döden. Temat för dagen är klassiskt klarspråk. Deltagarna får träna på att uttrycka sina känslor och att första andras behov. En djupdykning i konsten att kommunicera utan att gå i självförsvar eller komma med kritik.

– Vi tar mycket fasta på att alla människor har en god vilja. Det gäller att inte bara lyssna på den hos andra utan även från oss själva, berättar Maylie Andersson, kursledare.

På en bänk bredvid sitter två kursdeltagare. De har deltagit vid många tillfällen tidigare.

– Jag vill lära mig mer om det här, det är ett fantastiskt verktyg på både mänsklig, privat och politisk nivå, menar Inger Lennartsdotter.

En anonym kurskamrat fyller i.

– Jag hoppas att det här ska bli en vändpunkt i mitt liv, att jag ska kunna kommunicera och bli förstådd utan att såra eller kränka. Förhoppningsvis kan jag lyfta mig själv i både yrkesliv och privatliv. Över huvudtaget i bemötandet av människor, säger hon.

Kärleksvetenskap

Martinus material är en diger samling texter, därför anser många anhängare att det finns ett behov att träffas och samtala. Inget är rätt och fel och till skillnad från forskning handlar det delvis om personliga upplevelser.

– Naturvetenskapen omfattar inga känslor eller lidandets mening. Vi är mogna för en kärleksvetenskap, uttrycker Ulf.

Efter att ha kommit i kontakt med tankar från den danska författaren Martinus Thomsen startades Kosmosgården upp 1952 av Sigbritt Therner och Sture Enby.

– Hon var sjuk i hela sitt liv och blev därför väldigt intresserad av hälsa. De hade tänkt starta upp en koloni med ekologisk odling och vegetarisk kosthållning. Från mitten på 50- talet blev det mer och mer inslag av Martinus tankar. Under 70- talet minskade verksamheten men sköt fart igen på 90- talet, berättar Ulf Sandström, arrangör.

Formellt sett sköts allting utifrån en ekonomisk förening som äger huset och ansvarar för fysiskt underhåll, men i själva verket finns inget krav på medlemskap.

– Det är mer lagstiftat. Allting drivs ideellt av ett kollektiv. Verksamheten är föreningsfri, vi gör ingen skillnad. Det är snarare en gemenskap, alla är medlemmar, förklarar Ulf Sandström.

Fri tolkning

Mellan Skövde och Varnhem ligger gården inbäddad bland lupiner och vildvuxen natur. Besökare hälsas välkomna med en handmålad träskylt. I köket hänger en tavla med broderade bokstäver; Allt är gott.

– Det mest betydelsefulla budskapet är kärleken. I grund och botten finns ingen ondska. Vi kan skapa en samvaro som gynnar varandra.

– I åskådningen finns ingen auktoritet, det är helt fritt att tolka utifrån livet och egna erfarenheter Martinus säger att du ska inte tro, ta reda på vad som är sant för dig, uttrycker Ulf.

Klarspråk

På Kosmosgården hålls kurser som bland annat handlar om sexualitet, kreativitet, livet och döden. Temat för dagen är klassiskt klarspråk. Deltagarna får träna på att uttrycka sina känslor och att första andras behov. En djupdykning i konsten att kommunicera utan att gå i självförsvar eller komma med kritik.

– Vi tar mycket fasta på att alla människor har en god vilja. Det gäller att inte bara lyssna på den hos andra utan även från oss själva, berättar Maylie Andersson, kursledare.

På en bänk bredvid sitter två kursdeltagare. De har deltagit vid många tillfällen tidigare.

– Jag vill lära mig mer om det här, det är ett fantastiskt verktyg på både mänsklig, privat och politisk nivå, menar Inger Lennartsdotter.

En anonym kurskamrat fyller i.

– Jag hoppas att det här ska bli en vändpunkt i mitt liv, att jag ska kunna kommunicera och bli förstådd utan att såra eller kränka. Förhoppningsvis kan jag lyfta mig själv i både yrkesliv och privatliv. Över huvudtaget i bemötandet av människor, säger hon.

Kärleksvetenskap

Martinus material är en diger samling texter, därför anser många anhängare att det finns ett behov att träffas och samtala. Inget är rätt och fel och till skillnad från forskning handlar det delvis om personliga upplevelser.

– Naturvetenskapen omfattar inga känslor eller lidandets mening. Vi är mogna för en kärleksvetenskap, uttrycker Ulf.

  • Frans Nilsson