24 jul 2014 14:00

07 jan 2015 10:16

250 000 kronor till forskning om tejp

Högskolan i Skövde har beviljats ett forskningsanslag om 250 000 kronor från Ångpanneföreningens forskningsstiftelse. Detta för att studera egenskaperna hos dubbelhäftande tejp närmare.

Projektet har namnet Ny experimentell metod för tejp belastad i skjuvning, och leds av Anders Biel. Han är lektor i maskinteknik på institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde.

– Dubbelhäftande tejp är en bra sammanfogningsmetod. Det är bättre än lim, som vi brukar använda oss av, på flera sätt. Tejp innebär till exempel mindre hälsorisker, säger han.

I dagsläget saknas metoder för att få fram hållfast data kring tejpens egenskaper.

– Det här anslaget betyder att vi kan titta närmare på just det, berättar Anders Biel.

I dag används dubbelhäftande tejp till exempel för att sätta upp krokar i badrum och lister på våra bilar.

– Om vi kan lära oss tejpens egenskaper bättre så kan vi också använda den till mer kvalitativa konstruktioner. Det öppnar för fler möjligheter, säger Anders Biel.

Projektet har namnet Ny experimentell metod för tejp belastad i skjuvning, och leds av Anders Biel. Han är lektor i maskinteknik på institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde.

– Dubbelhäftande tejp är en bra sammanfogningsmetod. Det är bättre än lim, som vi brukar använda oss av, på flera sätt. Tejp innebär till exempel mindre hälsorisker, säger han.

I dagsläget saknas metoder för att få fram hållfast data kring tejpens egenskaper.

– Det här anslaget betyder att vi kan titta närmare på just det, berättar Anders Biel.

I dag används dubbelhäftande tejp till exempel för att sätta upp krokar i badrum och lister på våra bilar.

– Om vi kan lära oss tejpens egenskaper bättre så kan vi också använda den till mer kvalitativa konstruktioner. Det öppnar för fler möjligheter, säger Anders Biel.

  • Emma Brännman