24 jul 2014 19:00

23 jan 2015 15:47

Bara ett bad får anmärkning

Vattnet i Skövde är riktigt bra nästan överallt. Bara vid Långenbadet är provet inte helt perfekt.

Varannan vecka tar ett företag prover på badvattnet vid alla kommunala badplatser. Det handlar om Björstorpsbadet, Karstorpssjön, Långenbadet, Simsjön Herrekvarn, Simsjön stora badviken, Simsjön Villeviken, Sjötorpssjön och Vristulven, Meybobadet.

När det gäller nya Boulognersjön vill man vara riktigt säker på att badvattnet är bra. Många badar där och sjön har inte riktigt ställt in sig än. Där tas prover varje vecka. De har överlag varit bra, utom vecka 27 när det visade tjänligt med anmärkning.

Senast prover togs vid alla badplatser var vecka 29. Svaret blev att vattnet var tjänligt vid alla utom en badplats, den i Lången vid Melldala.

Det betyder inte att det finns någon risk med att bada i Lången, bara att halterna av bakterier är något förhöjda. Däremot är det en signal till kommunen att hålla koll på vattnets kvalitet och mäta lite extra ofta ifall det skulle finnas någonting som förorenar vattnet.

Om det finns höga halter bakterier i vattnet bedöms det som otjänligt. Då kan kommunen avråda från att bada i vattnet eftersom man kan bli magsjuk av det.

Varannan vecka tar ett företag prover på badvattnet vid alla kommunala badplatser. Det handlar om Björstorpsbadet, Karstorpssjön, Långenbadet, Simsjön Herrekvarn, Simsjön stora badviken, Simsjön Villeviken, Sjötorpssjön och Vristulven, Meybobadet.

När det gäller nya Boulognersjön vill man vara riktigt säker på att badvattnet är bra. Många badar där och sjön har inte riktigt ställt in sig än. Där tas prover varje vecka. De har överlag varit bra, utom vecka 27 när det visade tjänligt med anmärkning.

Senast prover togs vid alla badplatser var vecka 29. Svaret blev att vattnet var tjänligt vid alla utom en badplats, den i Lången vid Melldala.

Det betyder inte att det finns någon risk med att bada i Lången, bara att halterna av bakterier är något förhöjda. Däremot är det en signal till kommunen att hålla koll på vattnets kvalitet och mäta lite extra ofta ifall det skulle finnas någonting som förorenar vattnet.

Om det finns höga halter bakterier i vattnet bedöms det som otjänligt. Då kan kommunen avråda från att bada i vattnet eftersom man kan bli magsjuk av det.

  • Karin Bäcklund