24 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:47

Fler väljer privat hemvård

När gamla ska välja vård i hemmet får den privata hemtjänsten i Skövde en allt större del av kakan. Och när den privata hemvården ökar så minskar den kommunala - något som varit en trend sedan det fria valet infördes.

Fler och fler väljer privat hemtjänst i Skövde. Från januari 2012 till januari 2014 ökade den privata hemtjänsten i Skövde från 5 till 17 procent. Även antalet kommunalt anställda inom hemvården har minskat.

I Skövde finns två stora aktörer på den privata hemtjänstmarknaden, Systrarna Odh och Vionord Omsorg. Dessutom finns en rad andra mindre aktörer som ofta är enmansföretag, därtill städ- och allserviceföretag för äldre.

Stora förändringar

Inom äldreomsorgen i stort finns ett personalnyckeltal som legat oförändrat i många år. Men inom hemvården har det skett förändringar. Det fria kundvalet, som tillämpats i Skövde från och med 1 januari 2011, innebär att 17 procent av hemvården i Skövde nu utförs av privata aktörer.

– Kundvalet började för tre och ett halvt års sedan och sen har det successivt växt, hur det ser ut i framtiden vet vi inte men det är kunden som väljer. Om de väljer en utförare som är privat tappar kommunen kunden, säger Isidor Escanellas Font, tillförordnad omvårdnadschef och avdelningschef för äldreomsorg - hemvård, hälso- och sjukvård.

Biståndsenheten

Personer som är intresserade av hemtjänst gör en ansökan som sedan överses av biståndsenheten på kommunen. När de kommunala beställningarna minskar så minskar också personalen - från 962 anställda 2011 till 922 anställda 2014, enligt Skövde kommun.

– Biståndsenheten ger till privata aktörer också, biståndsenheten har en budget för hela hemvården, förklarar Isidor Escanellas Font.

Summan som biståndsenheten betalar ut till all hemtjänst är nio miljoner kronor i månaden. I dagsläget går ungefär två miljoner kronor av den summan till hemvård i privat regi.

”Sköter ej sin uppgift”

Pensionärernas riksorganisation (PRO) i Skövde har sin åsikt klar angående trenden med alltfler privata aktörer - äldreomsorg ska bedrivas i kommunal regi. Samtidigt säger PRO:s ordförande i Skövde, Bengt Sjökvist, att det finns privata aktörer som gör goda insatser. Han menar dock att den kommunala verksamheten minskar av en enkel anledning.

– Det är ju ett problem för det visar att kommunen inte sköter sin uppgift, det är därför de privata aktörerna kommer in. När människorna söker sig till privata vårdföretag beror det på att kommunen har tilldelat äldreomsorgen för lite resurser, säger Bengt Sjökvist.

Isidor Escanellas Font förklarar det med att precis som folk i dag är mer benägna att byta bank så byter man vårdgivare. Ju fler som väljer privata aktörer desto mindre blir den kommunala verksamheten.

– Jag ser ingen fara med det, att kunden är nöjd är det viktigaste, säger Isidor Escanellas Font.

Fler och fler väljer privat hemtjänst i Skövde. Från januari 2012 till januari 2014 ökade den privata hemtjänsten i Skövde från 5 till 17 procent. Även antalet kommunalt anställda inom hemvården har minskat.

I Skövde finns två stora aktörer på den privata hemtjänstmarknaden, Systrarna Odh och Vionord Omsorg. Dessutom finns en rad andra mindre aktörer som ofta är enmansföretag, därtill städ- och allserviceföretag för äldre.

Stora förändringar

Inom äldreomsorgen i stort finns ett personalnyckeltal som legat oförändrat i många år. Men inom hemvården har det skett förändringar. Det fria kundvalet, som tillämpats i Skövde från och med 1 januari 2011, innebär att 17 procent av hemvården i Skövde nu utförs av privata aktörer.

– Kundvalet började för tre och ett halvt års sedan och sen har det successivt växt, hur det ser ut i framtiden vet vi inte men det är kunden som väljer. Om de väljer en utförare som är privat tappar kommunen kunden, säger Isidor Escanellas Font, tillförordnad omvårdnadschef och avdelningschef för äldreomsorg - hemvård, hälso- och sjukvård.

Biståndsenheten

Personer som är intresserade av hemtjänst gör en ansökan som sedan överses av biståndsenheten på kommunen. När de kommunala beställningarna minskar så minskar också personalen - från 962 anställda 2011 till 922 anställda 2014, enligt Skövde kommun.

– Biståndsenheten ger till privata aktörer också, biståndsenheten har en budget för hela hemvården, förklarar Isidor Escanellas Font.

Summan som biståndsenheten betalar ut till all hemtjänst är nio miljoner kronor i månaden. I dagsläget går ungefär två miljoner kronor av den summan till hemvård i privat regi.

”Sköter ej sin uppgift”

Pensionärernas riksorganisation (PRO) i Skövde har sin åsikt klar angående trenden med alltfler privata aktörer - äldreomsorg ska bedrivas i kommunal regi. Samtidigt säger PRO:s ordförande i Skövde, Bengt Sjökvist, att det finns privata aktörer som gör goda insatser. Han menar dock att den kommunala verksamheten minskar av en enkel anledning.

– Det är ju ett problem för det visar att kommunen inte sköter sin uppgift, det är därför de privata aktörerna kommer in. När människorna söker sig till privata vårdföretag beror det på att kommunen har tilldelat äldreomsorgen för lite resurser, säger Bengt Sjökvist.

Isidor Escanellas Font förklarar det med att precis som folk i dag är mer benägna att byta bank så byter man vårdgivare. Ju fler som väljer privata aktörer desto mindre blir den kommunala verksamheten.

– Jag ser ingen fara med det, att kunden är nöjd är det viktigaste, säger Isidor Escanellas Font.