24 jul 2014 08:00

23 jan 2015 15:47

Lättare att ta del av konsten

En ny app ska ge information om den offentliga konsten.
– Kommunens konst tillhör alla, och då borde alla få tillgång till den, säger konstchef Thomas Oldrell.

Kommunen är i startgroparna för att utveckla en app som ska ge mer information om den offentliga konsten. Det säger kommunens konstchef Thomas Oldrell.

– Vi tänker oss en applösning där man kan scanna qr-koder i telefonen och på så sätt få mer information om den offentliga konsten, säger han.

Det finns ingen tidsplan för när appen kan lanseras. Förmodligen börjar det på testnivå, där en eller ett par qr-koder sätts ut på försök för se hur stort intresset är.

Thomas Oldrell vill också se att den kommunala konsten som inte syns i stadsmiljön ska bli tillgänglig för allmänheten.

– Kommunens konst tillhör alla, och då borde alla få tillgång till den.

Förhoppningen är att appen ska kunna lanseras redan under hösten.

Kommunen är i startgroparna för att utveckla en app som ska ge mer information om den offentliga konsten. Det säger kommunens konstchef Thomas Oldrell.

– Vi tänker oss en applösning där man kan scanna qr-koder i telefonen och på så sätt få mer information om den offentliga konsten, säger han.

Det finns ingen tidsplan för när appen kan lanseras. Förmodligen börjar det på testnivå, där en eller ett par qr-koder sätts ut på försök för se hur stort intresset är.

Thomas Oldrell vill också se att den kommunala konsten som inte syns i stadsmiljön ska bli tillgänglig för allmänheten.

– Kommunens konst tillhör alla, och då borde alla få tillgång till den.

Förhoppningen är att appen ska kunna lanseras redan under hösten.

  • Axel Norén