24 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:47

"Positiva personer har hjälpt mig"

Tord Löfstrand har haft privat hemvård i två år. Varje dag, tre gånger om dagen, får han besök och en vän att prata med.

74-åriga Tord Löfstrand hamnade på sjukhus för två år sedan och har sedan dess haft svårt med att utföra hemmets alla nödvändiga sysslor. Städning, tvätt, inhandling av mat och promenader med hunden är saker som han inte klarar av. Därför får han hjälp och Tord är en av alla Skövdebor som beviljats hemtjänst i privat regi.

Tre gånger om dagen kommer det privata hemtjänstföretaget för att bistå honom med vad han kan tänkas behöva. Tord gillar också att någon kommer som tar sig tid att prata.

– Två saker uppskattar jag, absolut kontinuitet och att det har varit positiva personer som hjälpt mig.

Han har haft som mest tre olika vårdare, men oftast är det samma person som kommer tillbaka. Tord finner att han trivs bättre när en person som han skapat ett personligt band till får hjälpa honom.

– Fördelen är att man skapar en relation, säger han. Jag tycker det fungerar väldigt bra.

Över 50 vårdare

Tord säger att han hörde på tv om en man som haft över 50 vårdare. Något sådant skulle han inte vilja vara med om. Angående frågan om han skulle välja kommunal eller privat hemtjänst har han ingen speciell åsikt - så länge vården är bra är han nöjd.

– Det viktigaste är att organisationen optimeras och att det finns personal som kan utvecklas och har rätt personlighet.

Lägenheten tre trappor upp ligger inte långt från Resecentrum i Skövde. Solen gassar på bra genom de öppna fönstren och han har fått hjälp att öppna fönster och ställa fram fläktar.

74-åriga Tord Löfstrand hamnade på sjukhus för två år sedan och har sedan dess haft svårt med att utföra hemmets alla nödvändiga sysslor. Städning, tvätt, inhandling av mat och promenader med hunden är saker som han inte klarar av. Därför får han hjälp och Tord är en av alla Skövdebor som beviljats hemtjänst i privat regi.

Tre gånger om dagen kommer det privata hemtjänstföretaget för att bistå honom med vad han kan tänkas behöva. Tord gillar också att någon kommer som tar sig tid att prata.

– Två saker uppskattar jag, absolut kontinuitet och att det har varit positiva personer som hjälpt mig.

Han har haft som mest tre olika vårdare, men oftast är det samma person som kommer tillbaka. Tord finner att han trivs bättre när en person som han skapat ett personligt band till får hjälpa honom.

– Fördelen är att man skapar en relation, säger han. Jag tycker det fungerar väldigt bra.

Över 50 vårdare

Tord säger att han hörde på tv om en man som haft över 50 vårdare. Något sådant skulle han inte vilja vara med om. Angående frågan om han skulle välja kommunal eller privat hemtjänst har han ingen speciell åsikt - så länge vården är bra är han nöjd.

– Det viktigaste är att organisationen optimeras och att det finns personal som kan utvecklas och har rätt personlighet.

Lägenheten tre trappor upp ligger inte långt från Resecentrum i Skövde. Solen gassar på bra genom de öppna fönstren och han har fått hjälp att öppna fönster och ställa fram fläktar.

Så mycket är privat

Januari 2012: 95 % kommunal och 5 % extern hemtjänst.

Januari 2013: 86 % kommunal och 14 % extern hemtjänst.

Januari 2014: 83 % kommunal och 17 % extern hemtjänst.

Juni 2014: 83 % kommunal och 17 % extern hemtjänst.

Lagen om valfrihet (LOV) infördes i Skövde kommun 1 januari 2011.

Källa: Skövde kommun