25 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:47

Hagström kritisk till mansdominans

Bara en kvinna bland kommunens toppchefer

Toppskiktet bland Skövde kommuns chefer innehåller sex män – men bara en enda kvinna.
Något som får Folkpartiets Ulla-Britt Hagström att gå i taket.

Hon reagerade kraftigt på måndagens nyhet att Rogher Selmosson tillsatts som chef för sektorn samhällsutveckling och medborgare.

– Jag är i Danmark, men blev chockad när jag läste om det på sla.se. Det borde verkligen ha varit en kvinna som tillsatts, säger Hagström till SLA.

Kommunens pågående omorganisation innebär att förvaltningarna blir färre och i stället slås samman till sektorer. När kulturförvaltningen försvinner som fristående organisation blir kulturchefen Katarina Strömgren Sandh ”bara” avdelningschef. Skolchefen Anna Sundström har varit en stark kvinnlig förvaltningschef, men hon går i pension i höst.

Enda kvinnan på högsta tjänstemannanivå blir därmed samhällsbyggnadschefen Eva Darolf.

– Jag tycker att det är alldeles fel och det här gör att Skövde inte blir trovärdigt i jämställdhetsdebatten, säger Hagström, som också menar att tillsättningen skett i liten krets.

– Varken i kommunstyrelsens arbetsutskott eller i folkhälsorådet där jag är ordförande har vi fått information. Folkhälsorådet ligger ju i den här sektorn, säger Hagström.

Hon menar att det borde vara minst en tredjedel kvinnor bland kommunens sektorschefer.

Karl Alexanderson (service), Saeed Ardane (social) Per Granat (omvårdnad) och Gustaf Olsson (skol- och utbildning) är alla sektorschefer. Högste tjänsteman är kommundirektören Tomas Fellbrandt som ersatte sparkade Christina Josefsson.

Hon reagerade kraftigt på måndagens nyhet att Rogher Selmosson tillsatts som chef för sektorn samhällsutveckling och medborgare.

– Jag är i Danmark, men blev chockad när jag läste om det på sla.se. Det borde verkligen ha varit en kvinna som tillsatts, säger Hagström till SLA.

Kommunens pågående omorganisation innebär att förvaltningarna blir färre och i stället slås samman till sektorer. När kulturförvaltningen försvinner som fristående organisation blir kulturchefen Katarina Strömgren Sandh ”bara” avdelningschef. Skolchefen Anna Sundström har varit en stark kvinnlig förvaltningschef, men hon går i pension i höst.

Enda kvinnan på högsta tjänstemannanivå blir därmed samhällsbyggnadschefen Eva Darolf.

– Jag tycker att det är alldeles fel och det här gör att Skövde inte blir trovärdigt i jämställdhetsdebatten, säger Hagström, som också menar att tillsättningen skett i liten krets.

– Varken i kommunstyrelsens arbetsutskott eller i folkhälsorådet där jag är ordförande har vi fått information. Folkhälsorådet ligger ju i den här sektorn, säger Hagström.

Hon menar att det borde vara minst en tredjedel kvinnor bland kommunens sektorschefer.

Karl Alexanderson (service), Saeed Ardane (social) Per Granat (omvårdnad) och Gustaf Olsson (skol- och utbildning) är alla sektorschefer. Högste tjänsteman är kommundirektören Tomas Fellbrandt som ersatte sparkade Christina Josefsson.