25 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:47

Raggarutflykten kommer tillbaka

Träffpunkten tar över den popuplära träffen

Den älskade raggarträffen som alla trott gått i graven blir av. Det fastslår Träffpunktens chef, Karin Lundberg. Träffpunkten kommer att köpa hemvårdens hjälp för att anordna utflykten.

Efter många oklarheter kring vem som har ansvaret för att ordna den årliga raggarbilsträffen för äldre i Tidan och Väring är nu saken utredd. Utflykten kommer att bli av. Det säger Träffpunktens ansvarig i omvårdnadsförvaltningen för Skövde kommun, Karin Lundberg, till SLA.

– Ja, jag kommer att ta tag i det här, säger Karin Lundberg.

Träffpunkten, som står för all fritidsverksamhet för de äldre i kommunen, kommer att köpa tjänster av hemvården i Tidan. Så hemvården kommer att få fortsätta organisera raggarträffarna.

Delad organisation

Nu förklarar hemvårdens enhetschef i Tidan, Katarina Tallbacka, varför träffen tidigare inte blev av.

Fritidsverksamhet för äldre anordnas av Träffpunktens, och hemvården står för insatser till biståndsbeviljade som är i behov av vård. Så ser organisationen ut. Att hemvården har arrangerat utflykterna i flera år tidigare tycker Katarina Tallbacka är positivt. Men eftersom hon jobbat inom vården i många år kunde hon inte gå emot de riktlinjer som finns uppsatta inom kommunen. Varför hemvården haft ansvaret tidigare är oklart.

Katarina Tallbacka påstår i dagsläget att hon inte har gjort något fel. Hon säger att om hemvården och Träffpunkten etablerat ett samarbete tidigare så hade den årliga traditionen kunnat leva vidare. Vidden av träffarna var inte uppenbar för henne.

– Jag har ju fått frågan och detta hände väl i februari eller tidigt i mars. Personalen frågade om det inte skulle bli någon raggarträff. Det visste inte jag, men sa inte i hemvårdens regi. Eftersom jag jobbat på Träffpunkten och hemtjänsten var jag medveten om var gränsen ligger. Träffpunktens personal kan inte gå ut och dela ut medicin, och den här aktiviteten har inte vi. Det är så tydliga gränssnitt mellan våra ansvarsområden, säger Katarina Tallbacka.

Hade gärna ordnat

Tallbacka är på inget sätt emot utflykterna, vill hon poängtera. Hon hade gärna organiserat raggarbilsträffen om hon fått uppdraget av sina chefer.

– Jag ser det absolut som en aktivitet som hade uppskattats. Det är ju en sak som jag hade gjort, det finns ju ett stort intresse. Med facit i hand eller om Yngve (Svensson, raggare som kört under träffarna, reds. anm.) hade ringt, om många hade reagerat, då hade jag pratat med Karin Lundberg.

Tallbacka ångrar att hon inte tog kontakten med Träffpunkten tidigare, och Karin Lundberg förstod inte heller vidden av raggarbilsträffarna när hon fick reda på saken.

– Nej, inte helt och hållet. Jag fick av mina medarbetare veta att den var inställd, sen tänkte jag inte mer på det. Personalen i hemvården hade pratat med mina medarbetare och sagt att den inte skulle bli av, säger Lundberg.

Därför gick inte heller hon vidare i frågan och såg till att raggarbilsträffen återupptogs under Träffpunkten i stället.

Kontaktat raggare

Men nu blir träffen av. Karin Lundberg har tillsammans med Katarina Tallbacka kontaktat Yngve Svensson och eldsjälarna bakom raggarträffarna för att se till att träffen kommer tillbaka. I nuläget blir nog inte träffen av i år, men förhoppningsvis under våren nästa år, säger en av eldsjälarna.

Ann-Katrin Jönsson (KD), omvårdnadsnämndens ordförande, säger att Katarina Tallbacka handlat korrekt.

– Hon har svarat rätt, för det här är ingen biståndsbedömd sak. Nu är kontakterna knutna på rätt ställe, nu vet alla att det är Träffpunkten som håller i detta.

Otydligheten angående vem som har ansvar att ordna fritidsaktiviteter kommer hon att ta upp på politisk nivå.

– Det här är en fråga som jag ska ta upp i nämnden, jag tar upp vad som skett. Givetvis kommer jag att vara positiv till att raggarbilsträffarna fortsätter, säger Ann-Katrin Jönsson.

Efter många oklarheter kring vem som har ansvaret för att ordna den årliga raggarbilsträffen för äldre i Tidan och Väring är nu saken utredd. Utflykten kommer att bli av. Det säger Träffpunktens ansvarig i omvårdnadsförvaltningen för Skövde kommun, Karin Lundberg, till SLA.

– Ja, jag kommer att ta tag i det här, säger Karin Lundberg.

Träffpunkten, som står för all fritidsverksamhet för de äldre i kommunen, kommer att köpa tjänster av hemvården i Tidan. Så hemvården kommer att få fortsätta organisera raggarträffarna.

Delad organisation

Nu förklarar hemvårdens enhetschef i Tidan, Katarina Tallbacka, varför träffen tidigare inte blev av.

Fritidsverksamhet för äldre anordnas av Träffpunktens, och hemvården står för insatser till biståndsbeviljade som är i behov av vård. Så ser organisationen ut. Att hemvården har arrangerat utflykterna i flera år tidigare tycker Katarina Tallbacka är positivt. Men eftersom hon jobbat inom vården i många år kunde hon inte gå emot de riktlinjer som finns uppsatta inom kommunen. Varför hemvården haft ansvaret tidigare är oklart.

Katarina Tallbacka påstår i dagsläget att hon inte har gjort något fel. Hon säger att om hemvården och Träffpunkten etablerat ett samarbete tidigare så hade den årliga traditionen kunnat leva vidare. Vidden av träffarna var inte uppenbar för henne.

– Jag har ju fått frågan och detta hände väl i februari eller tidigt i mars. Personalen frågade om det inte skulle bli någon raggarträff. Det visste inte jag, men sa inte i hemvårdens regi. Eftersom jag jobbat på Träffpunkten och hemtjänsten var jag medveten om var gränsen ligger. Träffpunktens personal kan inte gå ut och dela ut medicin, och den här aktiviteten har inte vi. Det är så tydliga gränssnitt mellan våra ansvarsområden, säger Katarina Tallbacka.

Hade gärna ordnat

Tallbacka är på inget sätt emot utflykterna, vill hon poängtera. Hon hade gärna organiserat raggarbilsträffen om hon fått uppdraget av sina chefer.

– Jag ser det absolut som en aktivitet som hade uppskattats. Det är ju en sak som jag hade gjort, det finns ju ett stort intresse. Med facit i hand eller om Yngve (Svensson, raggare som kört under träffarna, reds. anm.) hade ringt, om många hade reagerat, då hade jag pratat med Karin Lundberg.

Tallbacka ångrar att hon inte tog kontakten med Träffpunkten tidigare, och Karin Lundberg förstod inte heller vidden av raggarbilsträffarna när hon fick reda på saken.

– Nej, inte helt och hållet. Jag fick av mina medarbetare veta att den var inställd, sen tänkte jag inte mer på det. Personalen i hemvården hade pratat med mina medarbetare och sagt att den inte skulle bli av, säger Lundberg.

Därför gick inte heller hon vidare i frågan och såg till att raggarbilsträffen återupptogs under Träffpunkten i stället.

Kontaktat raggare

Men nu blir träffen av. Karin Lundberg har tillsammans med Katarina Tallbacka kontaktat Yngve Svensson och eldsjälarna bakom raggarträffarna för att se till att träffen kommer tillbaka. I nuläget blir nog inte träffen av i år, men förhoppningsvis under våren nästa år, säger en av eldsjälarna.

Ann-Katrin Jönsson (KD), omvårdnadsnämndens ordförande, säger att Katarina Tallbacka handlat korrekt.

– Hon har svarat rätt, för det här är ingen biståndsbedömd sak. Nu är kontakterna knutna på rätt ställe, nu vet alla att det är Träffpunkten som håller i detta.

Otydligheten angående vem som har ansvar att ordna fritidsaktiviteter kommer hon att ta upp på politisk nivå.

– Det här är en fråga som jag ska ta upp i nämnden, jag tar upp vad som skett. Givetvis kommer jag att vara positiv till att raggarbilsträffarna fortsätter, säger Ann-Katrin Jönsson.