26 jul 2014 12:00

07 jan 2015 10:16

Foto: Roland Svensson

BILDSPEL: Njut av naturen i Rånna Ryd

Kommunekologen Elin Isaksson uppmanar alla att åka till naturreservatet Rånna Ryd.
– Det är fantastiskt med ett sådant här område så nära stan. Det finns betande nötkreatur i området, men bli inte oroliga. Gå runt flocken bara, de är vana vid folk.

Naturreservatet Rånna Ryd är cirka fem kilometer långt, i nordsydlig riktning, och sträcker sig utmed Billingens östra sida. Området präglas av lövskog och betesmarker, och artrikedomen är stor.

– Titta här, säger Skövde kommuns ekolog Elin Isaksson, när vi precis gått över stättan vid en av parkeringsplatserna.

Naturliga bäckar

Hon tar upp en ljuslila blomma och pekar på små mörka knoppar som sitter på stjälken.

– Det här är en tandrot som förökar sig könlöst. Den bildar de här knopparna som sedan släpper.

Stigen går genom en lund där grönskan frodas som i en djungel, och snart kommer man ut på en öppen betesmark där en bäck porlar.

– Naturreservatet är rikt på vatten med flera källor och bäckar. Det är ovanligt att ett så här stort område har helt oreglerat vatten. Just gränsen mellan land och vatten är rik på olika arter.

Elin berättar också att kommunen och Skövde fågelklubb håller på med en inventering av Billingens rasbranter för att hitta lämpliga häckningsplatser att restaurera. Man hoppas på att pilgrimsfalken ska komma tillbaka.

Slåtteräng blev betesmark

På 1600- och 1700-talen var nästan hela området slåtteräng som slogs med lie. Man ser också spår av hur träd har hamlats för att få foder till djuren.

– Nu är ängarna omvandlade till skog eller bete. Det går nötkreatur här och de strövar fritt. Bli inte oroliga om djuren betar i närheten. Gå runt flocken bara, de är vana vid folk. Om man har hund med sig kan de bli mer närgångna.

Mycket blommor hela säsongen

Elin visade även blommande jungfrulin, mandelblom, gullviva, gökärt och vårärt, med många flera.

– Här blommar det hela säsongen, och under sensommar och höst växer här olika svampar som har fantastiska färger. När marker betas blir artrikedomen stor. Växterna trycker sig mot marken, är ganska små och skickar sedan upp blomstängerna för att föröka sig. På en kvadratmeter betesmark kan det finnas upp till 40 arter.

Det finns även drygt 20 registrerade fornlämningar i området och Billingeleden löper i nord-sydlig riktning genom reservatet. Det finns också många andra stigar.

Både vid Lidens ängar och Ryds ängar finns parkeringsplatser.

Naturreservatet Rånna Ryd är cirka fem kilometer långt, i nordsydlig riktning, och sträcker sig utmed Billingens östra sida. Området präglas av lövskog och betesmarker, och artrikedomen är stor.

– Titta här, säger Skövde kommuns ekolog Elin Isaksson, när vi precis gått över stättan vid en av parkeringsplatserna.

Naturliga bäckar

Hon tar upp en ljuslila blomma och pekar på små mörka knoppar som sitter på stjälken.

– Det här är en tandrot som förökar sig könlöst. Den bildar de här knopparna som sedan släpper.

Stigen går genom en lund där grönskan frodas som i en djungel, och snart kommer man ut på en öppen betesmark där en bäck porlar.

– Naturreservatet är rikt på vatten med flera källor och bäckar. Det är ovanligt att ett så här stort område har helt oreglerat vatten. Just gränsen mellan land och vatten är rik på olika arter.

Elin berättar också att kommunen och Skövde fågelklubb håller på med en inventering av Billingens rasbranter för att hitta lämpliga häckningsplatser att restaurera. Man hoppas på att pilgrimsfalken ska komma tillbaka.

Slåtteräng blev betesmark

På 1600- och 1700-talen var nästan hela området slåtteräng som slogs med lie. Man ser också spår av hur träd har hamlats för att få foder till djuren.

– Nu är ängarna omvandlade till skog eller bete. Det går nötkreatur här och de strövar fritt. Bli inte oroliga om djuren betar i närheten. Gå runt flocken bara, de är vana vid folk. Om man har hund med sig kan de bli mer närgångna.

Mycket blommor hela säsongen

Elin visade även blommande jungfrulin, mandelblom, gullviva, gökärt och vårärt, med många flera.

– Här blommar det hela säsongen, och under sensommar och höst växer här olika svampar som har fantastiska färger. När marker betas blir artrikedomen stor. Växterna trycker sig mot marken, är ganska små och skickar sedan upp blomstängerna för att föröka sig. På en kvadratmeter betesmark kan det finnas upp till 40 arter.

Det finns även drygt 20 registrerade fornlämningar i området och Billingeleden löper i nord-sydlig riktning genom reservatet. Det finns också många andra stigar.

Både vid Lidens ängar och Ryds ängar finns parkeringsplatser.