26 jul 2014 06:00

23 jan 2015 15:47

Hemvården gjorde fel menar Bergman

Debatten om raggarutflykten har spridit sig till politisk nivå. Nu säger Torbjörn Bergman, moderat i kommunfullmäktige, att det var fel av hemvården att lägga ner raggarturen från första början.

Torbjörn Bergman (M) i Skövdes kommunfullmäktige anser att hemvården mycket väl hade kunnat fortsätta anordna raggarträffarna.

– I Alliansens programförklaring så framgår det tydligt att det här är något vi ska utveckla. Det står på ett strategiskt plan i våra styrkort att vi ska satsa på samverkan med den sociala sektorn, säger han.

”Missuppfattat”

Enligt Torbjörn Bergman är raggarturen något som kan ingå i hemvårdens uppdrag, tvärtemot vad omvårdnadsförvaltningen i Skövde säger. Han hänvisar till Skövde kommuns strategiska budgetplan för 2014-2016 och ett stycke där det står: ”Stärk samverkan med den sociala sektorn för att stärka livskvaliteten för den enskilda individen.”

– Verksamheten behöver mötas upp när det finns intresse ideellt när det handlar om den sociala sektorn, säger Bergman.

Hemvården och enhetschefen Katarina Tallbacka har enligt Torbjörn Bergman inte förstått de riktlinjer som satts upp.

– Då menar jag att de har missuppfattat fullmäktiges övergripande styrdokument och styrkort.

Otydligt ansvar

Och när frågan ställs till Monica Green (S), vice ordförande i kommunfullmäktige, tycker inte hon heller att hemvården har gjort fel som anordnat träffarna tidigare.

– Nej, verkligen inte. De har inte gjort något fel tidigare, snarare att de inte blev av.

Hon vill däremot gärna framföra att man som politiker inte kan ifrånsäga sig ansvaret för att organisationen ska vara tydlig.

– Är det inte tydligt så är det vi som har ansvaret för att det blir tydligt. Om det är något så är det vi som har ansvar, säger Monica Green.

Tas upp i nämnden

Ann-Katrin Jönsson (KD), omvårdnadsnämndens ordförande, säger till SLA att hon kommer att ta upp frågan i omvårdnadsnämnden efter sommaren. Även hon påpekar att Torbjörn Bergman har delvis rätt, men att omvårdnadsförvaltningen är en snårig skog.

– Jag tycker fortfarande att vi förstått uppdraget av fullmäktige och gjort det enligt planen, om det finns en otydlighet så är den åtgärdad. Det är helt korrekt som Bergman säger att vi har detta uppdrag.

Hon anser att det inte är någon skillnad om Träffpunkten eller hemvården anordnar utflykten.

– Vem som sen anordnar det så är det en fråga på omvårdnadsförvaltningen. Om hemvården haft det innan så är det viktiga är att det blir en klarhet i den frågan, säger Ann-Katrin Jönsson.

Torbjörn Bergman (M) i Skövdes kommunfullmäktige anser att hemvården mycket väl hade kunnat fortsätta anordna raggarträffarna.

– I Alliansens programförklaring så framgår det tydligt att det här är något vi ska utveckla. Det står på ett strategiskt plan i våra styrkort att vi ska satsa på samverkan med den sociala sektorn, säger han.

”Missuppfattat”

Enligt Torbjörn Bergman är raggarturen något som kan ingå i hemvårdens uppdrag, tvärtemot vad omvårdnadsförvaltningen i Skövde säger. Han hänvisar till Skövde kommuns strategiska budgetplan för 2014-2016 och ett stycke där det står: ”Stärk samverkan med den sociala sektorn för att stärka livskvaliteten för den enskilda individen.”

– Verksamheten behöver mötas upp när det finns intresse ideellt när det handlar om den sociala sektorn, säger Bergman.

Hemvården och enhetschefen Katarina Tallbacka har enligt Torbjörn Bergman inte förstått de riktlinjer som satts upp.

– Då menar jag att de har missuppfattat fullmäktiges övergripande styrdokument och styrkort.

Otydligt ansvar

Och när frågan ställs till Monica Green (S), vice ordförande i kommunfullmäktige, tycker inte hon heller att hemvården har gjort fel som anordnat träffarna tidigare.

– Nej, verkligen inte. De har inte gjort något fel tidigare, snarare att de inte blev av.

Hon vill däremot gärna framföra att man som politiker inte kan ifrånsäga sig ansvaret för att organisationen ska vara tydlig.

– Är det inte tydligt så är det vi som har ansvaret för att det blir tydligt. Om det är något så är det vi som har ansvar, säger Monica Green.

Tas upp i nämnden

Ann-Katrin Jönsson (KD), omvårdnadsnämndens ordförande, säger till SLA att hon kommer att ta upp frågan i omvårdnadsnämnden efter sommaren. Även hon påpekar att Torbjörn Bergman har delvis rätt, men att omvårdnadsförvaltningen är en snårig skog.

– Jag tycker fortfarande att vi förstått uppdraget av fullmäktige och gjort det enligt planen, om det finns en otydlighet så är den åtgärdad. Det är helt korrekt som Bergman säger att vi har detta uppdrag.

Hon anser att det inte är någon skillnad om Träffpunkten eller hemvården anordnar utflykten.

– Vem som sen anordnar det så är det en fråga på omvårdnadsförvaltningen. Om hemvården haft det innan så är det viktiga är att det blir en klarhet i den frågan, säger Ann-Katrin Jönsson.