27 jul 2014 10:00

23 jan 2015 15:47

Utställning om ån Tidan - i Tidan

Han har arbetat i sju år med den. Och nu är den äntligen klar. bildutställningen över ån Tidans historia. Det är Arnold Karlén som har fotograferat och kompletterat med fakta och skrönor.
– Ån Tidans betydelse för bygdens framväxt kan inte underskattas.

Efter hand har han satt upp materialet i det gamla posthuset i Tidan, som också är utställningslokalen. Arnolds entusiastiska arbete påbörjades när han blev pensionär. Arbetet blev en chans att återuppta fotointresset men också ett sätt att försöka formulera historian med stark anknytning till hans uppväxt.

– Tidan är egentligen en enda lång historia.

Han hade länge gått och funderat över att börja dokumentera, men hade aldrig trott att det skulle bli så här stort. Nu har han samlat ihop ett 80-tal bilder där kraftstationerna mellan Mariestad och Stängseredssjön är utgångspunkt.

Textmaterialet är en blandning av fakta och berättelser från museer, tidningsurklipp, hembygdsföreningar och människor han träffat.

– Ju mer man håller på desto mer ser man att det fattas.

Skrönor som den vita hästen i Östen som hjälper människor i svårigheter och Näcken är självklara i utställningen. Men här finns också intressanta fakta.

Klart är dock att Tidan har gett energi och lagt förutsättningar för industrier i närheten. Alltifrån smedjor och fordonsindustri till sågverk, tegelbruk, garverier och spinnerier.

– 35 kraftverk var i drift utmed hela ån. Tidan kanske är Sveriges mest utbygda vattendrag. På det sättet kan man säga att det är de små kraftverkens Eldorado.

En av berättelserna handlar om Kullö utanför Tidaholm, ett av de äldsta kraftverken som gav ström till Hellidens slott. Att dra en strömkabel dit krävde dock kung Oscars II:s tillåtelse.

Självklart har han många barndomsminnen med anknytning till vattendraget.

– Det var i Tidan som jag lärde mig simma. Det fanns inte så många offentliga badplatser på den tiden.

I slutet av intervjun blir det bestämt, öppningdagen för utställningen i det gamla posthuset i Tidan blir det 3 augusti.

Hur länge den ska pågå är oklart. För genom utställningen hoppas han att få tag i fler bilder av andra och att få höra fler berättelser.

– Det kan ju finnas fler byfånar som jag, skrattar han.

Efter hand har han satt upp materialet i det gamla posthuset i Tidan, som också är utställningslokalen. Arnolds entusiastiska arbete påbörjades när han blev pensionär. Arbetet blev en chans att återuppta fotointresset men också ett sätt att försöka formulera historian med stark anknytning till hans uppväxt.

– Tidan är egentligen en enda lång historia.

Han hade länge gått och funderat över att börja dokumentera, men hade aldrig trott att det skulle bli så här stort. Nu har han samlat ihop ett 80-tal bilder där kraftstationerna mellan Mariestad och Stängseredssjön är utgångspunkt.

Textmaterialet är en blandning av fakta och berättelser från museer, tidningsurklipp, hembygdsföreningar och människor han träffat.

– Ju mer man håller på desto mer ser man att det fattas.

Skrönor som den vita hästen i Östen som hjälper människor i svårigheter och Näcken är självklara i utställningen. Men här finns också intressanta fakta.

Klart är dock att Tidan har gett energi och lagt förutsättningar för industrier i närheten. Alltifrån smedjor och fordonsindustri till sågverk, tegelbruk, garverier och spinnerier.

– 35 kraftverk var i drift utmed hela ån. Tidan kanske är Sveriges mest utbygda vattendrag. På det sättet kan man säga att det är de små kraftverkens Eldorado.

En av berättelserna handlar om Kullö utanför Tidaholm, ett av de äldsta kraftverken som gav ström till Hellidens slott. Att dra en strömkabel dit krävde dock kung Oscars II:s tillåtelse.

Självklart har han många barndomsminnen med anknytning till vattendraget.

– Det var i Tidan som jag lärde mig simma. Det fanns inte så många offentliga badplatser på den tiden.

I slutet av intervjun blir det bestämt, öppningdagen för utställningen i det gamla posthuset i Tidan blir det 3 augusti.

Hur länge den ska pågå är oklart. För genom utställningen hoppas han att få tag i fler bilder av andra och att få höra fler berättelser.

– Det kan ju finnas fler byfånar som jag, skrattar han.

  • Rikard Jansson