28 jul 2014 21:30

07 jan 2015 10:16

Har minst antal sjukpenningdagar i Skaraborg

Skövdeborna sjukskriver sig mindre än den genomsnittlige Skaraborgaren, medan Tidaholms invånare sjukskriver sig mest i Skaraborg. Det visar ny statistik från Försäkringskassan.

Skövdeborna sjukskrev sig minst i Skaraborg under juni. Sjukpenningtalet, alltså antalet sjukskrivna dagar per 1 000 invånare, var 9,4 för Skövde. Falköping hade näst lägst sjukpenningtal i Skaraborg med 9,5. Sjukpenningtalet för Skaraborg som helhet var i juni 11 dagar per 1 000 invånare.

I samtliga 14 kommuner som ingår i Skaraborgs-området hade kvinnorna fler sjukskrivningsdagar än män. Totalt handlade det om 14,6 dagar per 1 000 invånare för Skaraborgska kvinnor, jämfört med 7,6 dagar för män. Töreboda hade minst skillnad mellan sjukpenningdagar för kvinnor och för män. Den största skillnaden fanns i Götene där kvinnor hade 10,7 fler sjukpenningsdagar än män.

Tidaholm hade det högsta sjukpenningtalet i Skaraborgs-området med 14 dagar.

Sjukpenningtalet räknas ut genom att dividera antalet nettodagar där sjuk- och rehabiliteringspenning utbetalas, med antalet inskrivna försäkrade. Dock räknas inte personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Skövdeborna sjukskrev sig minst i Skaraborg under juni. Sjukpenningtalet, alltså antalet sjukskrivna dagar per 1 000 invånare, var 9,4 för Skövde. Falköping hade näst lägst sjukpenningtal i Skaraborg med 9,5. Sjukpenningtalet för Skaraborg som helhet var i juni 11 dagar per 1 000 invånare.

I samtliga 14 kommuner som ingår i Skaraborgs-området hade kvinnorna fler sjukskrivningsdagar än män. Totalt handlade det om 14,6 dagar per 1 000 invånare för Skaraborgska kvinnor, jämfört med 7,6 dagar för män. Töreboda hade minst skillnad mellan sjukpenningdagar för kvinnor och för män. Den största skillnaden fanns i Götene där kvinnor hade 10,7 fler sjukpenningsdagar än män.

Tidaholm hade det högsta sjukpenningtalet i Skaraborgs-området med 14 dagar.

Sjukpenningtalet räknas ut genom att dividera antalet nettodagar där sjuk- och rehabiliteringspenning utbetalas, med antalet inskrivna försäkrade. Dock räknas inte personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

  • Axel Norén