28 jul 2014 10:00

23 jan 2015 15:47

Vanvårdade gravar dokumenteras

Norra Kyrketorps kyrkogård har 650 gravar, men bara sex gravrättsinnehavare betalar avgift för att vaktmästarna ska hålla graven snygg och prydlig. Nu ska Skultorps församling ta hårdare tag mot de som struntar i att klippa gräs och rensa ogräs.

Från och med i sommar kommer Skultorps församling att börja dokumentera vanvårdade gravar. Det handlar främst om gräs som inte klipps och ogräs som inte tas bort precis vid gravstenen. För stenen är gravrättsinnehavarens ansvar, medan gräsmattorna i övrigt sköts av vaktmästeriet.

– Om det inte görs har vi rätt att ta tillbaka graven och göra vad vi vill med den. Det är inte jag som hittar på det här, vi följer bara begravningslagen, säger Anette Senby, kyrkvaktmästare i Skultorps församling.

Återtagandet av gravrätten sker dock inte direkt. Gravrättsinnehavaren har ett år på sig från och med att kraven på åtgärder utfärdats.

Kostnad

Tidigare har församlingen varit mer generösa med skötseln av gravarna. Det ligger i traditionen och är knappast unikt för Skultorp.

– Förr var vaktmästaren oftast någon som bodde bredvid kyrkogården och la ner mycket arbete ideellt. Så är det inte längre. Nu jobbar vi vanlig arbetstid, säger Anette Senby.

Att hålla rent runt gravstenen tar bara några få minuter åt gången. Men det handlar om många gravstenar, och enligt Anette Senbys uträkning blir den totala kostnaden för församlingen 90 000 kronor per år. Den kostnaden hade täckts om alla betalat serviceavgiften på 200 kronor per år. I stället blir det församlingens pengar som bekostar skötseln.

– Man måste fråga sig, vill vi att församlingens pengarna ska gå till det här, eller ska de gå till vår barnverksamhet?

Från och med i sommar kommer Skultorps församling att börja dokumentera vanvårdade gravar. Det handlar främst om gräs som inte klipps och ogräs som inte tas bort precis vid gravstenen. För stenen är gravrättsinnehavarens ansvar, medan gräsmattorna i övrigt sköts av vaktmästeriet.

– Om det inte görs har vi rätt att ta tillbaka graven och göra vad vi vill med den. Det är inte jag som hittar på det här, vi följer bara begravningslagen, säger Anette Senby, kyrkvaktmästare i Skultorps församling.

Återtagandet av gravrätten sker dock inte direkt. Gravrättsinnehavaren har ett år på sig från och med att kraven på åtgärder utfärdats.

Kostnad

Tidigare har församlingen varit mer generösa med skötseln av gravarna. Det ligger i traditionen och är knappast unikt för Skultorp.

– Förr var vaktmästaren oftast någon som bodde bredvid kyrkogården och la ner mycket arbete ideellt. Så är det inte längre. Nu jobbar vi vanlig arbetstid, säger Anette Senby.

Att hålla rent runt gravstenen tar bara några få minuter åt gången. Men det handlar om många gravstenar, och enligt Anette Senbys uträkning blir den totala kostnaden för församlingen 90 000 kronor per år. Den kostnaden hade täckts om alla betalat serviceavgiften på 200 kronor per år. I stället blir det församlingens pengar som bekostar skötseln.

– Man måste fråga sig, vill vi att församlingens pengarna ska gå till det här, eller ska de gå till vår barnverksamhet?

  • Axel Norén