28 jul 2014 16:00

23 jan 2015 15:47

Viltolyckorna ökar i länet

Viltolyckorna minskar i hela landet, utom i Västra Götalands län. Här har olyckorna ökat jämfört med förra året.

När olyckorna blir färre i resten av landet, blir de i stället fler här. Västra Götalands län ligger ofta på ett högt antal viltolyckor i mätningarna och det första halvåret av 2014 är inget undantag.

– Att vi har många olyckor kan bero dels på att det här är ett stort län med mycket varierande natur, så som öppna slätter, skog och kust. Dels har vi två stora Europavägar som går genom länet, E6 och E20, med mycket trafik, säger Katarina Jonasson som är biträdande länsansvarig inom Nationella viltolycksrådet i Västra Götalands län.

Föryngringar av de vilda djuren och ett ökat jakttryck kan vara bidragande faktorer till att siffrorna stiger. Kollisioner med rådjur är de som har ökat mest.

– Vi försöker få upp viltstängsel och genomför siktåtgärder, vi jobbar alltid för att få säkrare vägar och tågspår, och att få bort viltet från vägarna, säger Katarina Jonasson.

På Nationella viltolycksrådets hemsida finns alltid information att få.

– Har du dessutom en intelligent telefon så finns appen ”Viltolycka” att ladda ned. Där kan du skriva in sträckan du ska köra och när du närmar dig ett olycksdrabbat område så varnar den, berättar Katarina Jonasson.

Samtidigt måste förare ta sitt ansvar och planera sin körning.

– Håll hastigheten och var observant, särskilt i skymning och gryning, kommer det ett djur kommer det ofta fler. Under maj är det extra oroligt i skogen då fjolårets kalvar stöts bort, säger Katarina Jonasson.

När olyckorna blir färre i resten av landet, blir de i stället fler här. Västra Götalands län ligger ofta på ett högt antal viltolyckor i mätningarna och det första halvåret av 2014 är inget undantag.

– Att vi har många olyckor kan bero dels på att det här är ett stort län med mycket varierande natur, så som öppna slätter, skog och kust. Dels har vi två stora Europavägar som går genom länet, E6 och E20, med mycket trafik, säger Katarina Jonasson som är biträdande länsansvarig inom Nationella viltolycksrådet i Västra Götalands län.

Föryngringar av de vilda djuren och ett ökat jakttryck kan vara bidragande faktorer till att siffrorna stiger. Kollisioner med rådjur är de som har ökat mest.

– Vi försöker få upp viltstängsel och genomför siktåtgärder, vi jobbar alltid för att få säkrare vägar och tågspår, och att få bort viltet från vägarna, säger Katarina Jonasson.

På Nationella viltolycksrådets hemsida finns alltid information att få.

– Har du dessutom en intelligent telefon så finns appen ”Viltolycka” att ladda ned. Där kan du skriva in sträckan du ska köra och när du närmar dig ett olycksdrabbat område så varnar den, berättar Katarina Jonasson.

Samtidigt måste förare ta sitt ansvar och planera sin körning.

– Håll hastigheten och var observant, särskilt i skymning och gryning, kommer det ett djur kommer det ofta fler. Under maj är det extra oroligt i skogen då fjolårets kalvar stöts bort, säger Katarina Jonasson.

  • Emma Brännman